Ekonomika a účetnictví

Jak dlouho trvá bankovní převod peněz?

Banka má až dva pracovní dny a převod peněz v režimu D+1, viz Zákon o platebním styku § 169.

Když platbu zadáte a je realizována jeden den, tak druhý den musí nejpozději do půlnoci dorazit na druhý účet. Nicméně večerně zadaná platba může být zpracována (tj. realizace odchozí platby) až další den a o víkendu banka peníze neposílá, takže tímto se může celá transakce zpozdit. Z toho vyplývá, že až celkově tři pracovní dny může trvat samotný převod z účtu na účet od okamžiku zadání příkazu. Tedy, pokud chcete, aby někdo obdržel peníze nejpozději ve středu, tak je třeba je poslat nejpozději v pondělí, protože pondělí + úterý + středa může padnout na převod. Do středy do půlnoci 23:59 bude mít druhá strana peníze určitě na účtě. Pozn.: S největší pravděpodobností peníze dotyčný obdrží hned další den, ale záleží na bance a na okamžiku zadání platby – nelze na to spoléhat. Mezi některými bankami bývá převod dokonce již v rámci aktuálního dne. Spoléhat na to nicméně nemůžete, ledaže byste si zjistili konkrétní podmínky bank.

Ani v rámci shodné banky nejsou peníze připsány okamžitě. V rámci shodné banky (režim D+0) má banka celý den až do půlnoci 23:59 na to, aby peníze na účet připsala. Pokud peníze složíte na účet přímo v pobočce příjemcovy banky, tak má dotyčný peníze na účtu okamžitě.

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na účetní a daňové.

Účetní odpisy DNM + DHM

Účetní odpisy se účtují! Např. 551/082, 551/073.

Pravidlo pro účetní odpisy si účetní jednotka vytváří sama a je zakotveno ve vnitropodnikové směrnici. Proto zde nenajdete žádný předepsaný "vzoreček" na výpočet účetních odpisů.

pokračování…

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty - A B C D

Co je to přidaná hodnota

Nebudeme se nyní chvilku koukat, zda uváděné ceny jsou bez daně či s daní. Kdybychom jednoduše nakoupili za 1000 Kč a prodali bychom za 1300 Kč, tak naše přidaná hodnota (nebo-li prakticky zisk z prodeje) by byla 1300 − 1000 = 300 Kč. Přidaná hodnota je vlastně to, co jste si „přirazili“, „přidali“ k nákupu. Přidaná hodnota je rozdíl VÝSTUP (prodej) − VSTUP (nákup).

Přidaná hodnota nemusí být ve výsledku rovna zisku, ale v tomto příkladu to pro zjednodušení platit bude.

pokračování…

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy = náhražka za účet HV běžného období

Náklady a výnosy bychom si mohli charakterizovat jako účty, které nám dohromady nahrazují pasivní účet hospodářského výsledku běžného období. My tento účet HV ale nemáme. Kdybychom ho měli, byl by to pasivní účet. HV je totiž zdroj majetku. Kdybychom se ptali, jak jsme k určitému majetku v aktivech přišli, tak by nám pasiva dala odpověď, že jsme si část majetku vydělali tím, že jsme dosáhli zisku. HV je tedy pasivum - zdroj krytí.

pokračování…

Články na této stránce: