Ekonomika a účetnictví

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Hana Březinová, Pavel Štohl: Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

ObsahÚčetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

 1. Společnost s ručením omezeným jako podnikatelský subjekt a porovnání s podnikáním fyzické osoby
 2. Založení a vznik společnosti s r. o.
 3. Právní úprava jednatelů a jejich odměňování
 4. Příjmy společníků
 5. Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob a půjčky ze společnosti
 6. Vlastní kapitál společnosti v účetních a daňových souvislostech
 7. Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
 8. Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
 9. Příplatky mimo základní kapitál
 10. Účetní uzávěrka ve společnosti s r. o. a úprava výsledku hospodaření na základ daně
 11. Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným
 12. Účast a zánik účasti společníka ve společnosti
 13. Zrušení a zánik společnosti
 14. Řešení úloh

pokračování…

Americký deník

Americký deník může používat pouze účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (tedy pouze fyzická osoba, která nemá povinný audit). Jedná se o spojení hlavní knihy a deníku do jedné evidence. Lze účtovat pouze na účtové skupiny.

Vzor amerického deníku určený převážně pro studenty:

Hustší řádkování

Číslované položky

Americký deník - hustší číslovaný

pokračování…

Skladní karta

Vzor skladní karty určený převážně pro studenty:

Skladní karta zásob

Články na této stránce: