Ekonomika a účetnictví

Pracovní smlouva - náležitosti

Předem bych chtěla předeslat, že nejsem právník, proto není vyloučen nějaký můj omyl v některých záležitostech. Nicméně pracovní právo jsem celkem narychlo prostudovala (koupila jsem si pro tento účel knížku Zákoník práce s komentářem k 1.1.2011, Zákoník práce - komentář a Zákoník práce 2011 úplné znění) a trochu zkonzultovala situaci s právníky.

Měla jsem před sebou z mého pohledu dosti nekorektní pracovní smlouvu a nechtěla jsem zbytečně „strčit hlavu do oprátky“. Jednalo se o pracovní pozici ve veliké softwarové společnosti, zajišťující software pro banky a jiné finanční instituce. O pracovní pozici jsem celkem dosti stála. Vzhledem k renomé této firmy bych však čekala serióznější jednání spočívající v prvé řadě v korektní pracovní smlouvě. Jsem celkem zvědavá, s čím se setkám v praxi dál.

pokračování…

Základy cash flow

Cash flow přímou a nepřímou metodou

Cash Flow - peněžní toky

Cash Flow je tok peněz. V cash flow nás zajímají příjmy a výdaje peněžních prostředků jako celku, tj. sečteno, podtrženo většinou v pokladně a na bankovním účtě. Tyto pohyby jsou sice v účetnictví zachyceny na konkrétních účtech 211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, ale přesto sestavujeme samostatné cash flow, kde peněžní toky rozdělujeme podle použití na provozní, investiční a finanční činnost.

pokračování…

Rozvaha - jak porozumět aktivům a pasivům

Rozvaha Vašich rodičů a podniku

Berte tuto rozvahu s nadhledem a s velkou rezervou. Jde mi tady nikoli o konkrétní a úplnou podobu skutečné rozvahy, ale pouze o ukázku vhodnou pro studenty pro pochopení principu aktiv a pasiv. Daný příklad slouží pouze jako učební pomůcka pro výuku.

Rozvaha

Rozvaha je výkaz o majetku podniku. Říká nám, kolik má podnik jakého majetku k danému dni a kde k tomuto majetku přišel.

Celou rozvahu bych přirovnala ke snímku - k fotce. Když se podíváte na fotku, tak víte, co je na fotce v daném okamžiku, kdy jste zmáčkli spoušť. Nic víc se z ní ale nedozvíte. Nedozvíte se z fotky, proč například stojíte na hoře Říp a nikoli na Mount Everestu. Toto už Vám fotka neřekne. To by Vám řekl až celý film.

Rozvaha je pouze ta fotka. Celé účetnictví jako celek je pak ten film.

pokračování…

Rozvaha - jak porozumět aktivům a pasivům

Rozvaha Vašich rodičů a podniku

Berte tuto rozvahu s nadhledem a s velkou rezervou. Jde mi tady nikoli o konkrétní a úplnou podobu skutečné rozvahy, ale pouze o ukázku vhodnou pro studenty pro pochopení principu aktiv a pasiv. Daný příklad slouží pouze jako učební pomůcka pro výuku.

Podrobné vysvětlení pohledu aktiv a pasiv najdete v článku věnovaném tomuto schématu: Rozvaha - jak porozumět aktivům a pasivům.

Aktuálně - ekonomika

TV

Rádio

Web

časopisy

Deníky - noviny

Časopisy

Zahraniční TV, zpravodajství a videa

Knihkupectví

Vyhledávání firem

Informace a zpravodajství

Právo

  • Ministerstvo financí (zákony, vyhlášky právní předpisy ES/EU, devizové předpisy, cestovní náhrady, ochrana investic, finanční zpravodaj, cenový věstník, dvojí zdanění)

Kdo obchoduje na burze?

Licencovaní obchodníci

Burza cenných papírů Praha (BCCP) je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Je akciovou společností. Přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy a Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR. Povolení k obchodování uděluje Česká národní banka. Licencovaný obchodník má právo obchodovat na burze jak na svůj účet, tak na účet svého zákazníka.

Obchodovat můžete i Vy

U těchto licencovaných obchodníků (makléřů) si můžete uzavřít komisionářskou smlouvu (smlouva o zprostředkování) a začít obchodovat na burze i Vy prostřednictvím nich. Makléř (broker), na základně Vašich pokynů pro nákup nebo prodej, Vám následně za provizi zprostředkuje daný obchod s cenným papírem. Pokud chcete, můžete využívat i on-line aplikaci (on-line broker) a obchodovat s cennými papíry v klidu z domova pomocí internetu. On-line obchodování je obvykle nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak obchodovat s cennými papíry. Obvykle společnosti nabízí DEMO účet, kde si on-line obchodování můžete nanečisto vyzkoušet.

pokračování…

Obtěžující reklamní telefonáty

Určitě jste se setkali s obtěžujícími reklamními hovory. Vychytralost firem v tomto ohledu skoro nezná mezí. Někdy si dokonce ověřují číslo automatem, který hovor ihned položí. Reklamními hovory jsou pak pověřovány firmy, které Vám volají někdy i několikrát po sobě.

Jedna s možností, jak si telefonní číslo alespoň trochu prověřit, je internetová služba whocallsme či obdobný český projekt kdovolal.cz. Tam uživatelé zapisují podezřelá telefonní čísla a jsou u nich komentáře.

pokračování…

Články na této stránce: