Ekonomika a účetnictví

Obchodování na Amazonu

Známý mne oslovil s nabídkou podnikání na Amazonu. Zaplatil si cca 100 000 Kč za kurzy a potřeboval s tím pomoci. Tak jsem se rozhodla trochu si zmapovat situaci, kolem tohoto trhu a dát informace dohromady. Potřebovala jsem si udělat určitou představu. Má představa kolem tohoto businessu určitě není kompletní a zcela přesná, nicméně zde jsou mé postřehy.

V současné době se otevřela příležitost k výdělku prostřednictvím obchodování na amazon.com. Amazon je největší obchodní portál na světě. Jde o obrovský e-shop. Náklady za prodejní účet se pohybují od cca $40 za měsíc.

pokračování…

Daňové zákony 2016

Hana Marková: Daňové zákony 2016:

Obsah

 1. Úvod
 2. Významné změny zákona o daních z příjmů
 3. Zákon o daních z příjmů
 4. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 5. Zákon o dani z nemovitých věcí
 6. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 7. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 8. Zákon o dani silniční
 9. Hlavní změny zákona o dani z přidané hodnoty
 10. Zákon o dani z přidané hodnoty
 11. Novely zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
 12. Zákon o spotřebních daních
 13. Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 14. Zákon daňový řád

Tuto knížku mám zakoupenu.

Postup založení s.r.o.

Základní informace

Aktuální informace po 1. 1. 2014

pokračování…

Odpovědnost sportovců, trenérů a organizátorů

Pokud jde o odpovědnost trenérů, cvičitelů, instruktorů a dále organizátorů závodů apod. uvedu zde pouze odkazy na články, které se touto problematikou zabývají. Zaměřuji se zde převážně na oblast vodních sportů (plavání, otužování, potápění apod.). Je třeba mít na paměti, že články byly napsány podle starého občanského zákoníku a současná právní úprava podle nového občanského zákoníku se může částečně lišit. Ale v hlavních bodech a přístupu k věci se toho moc nemění.

pokračování…

Daně - výklad a praktické příklady 2014

Daně - výklad a praktické příklady

Pavel Štohl: Daně – výklad a praktické příklady:

Na trhu je nové vydání knížky Daně dle právního stavu k 1. 1. 2014. Jde o skvělou literaturu. Tuto knížku doporučuji podnikatelům či studentům, pokud chtějí získat základní přehled ohledně nejdůležitějších daní. Literatura není příliš obsáhlá, je celkem levná a vysvětluje problematiku na příkladech. Výklad je na rozdíl od typické účetní a daňové literatury podán srozumitelně – lépe to snad už ani nelze.

pokračování…

Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Maturitní okruhy z účetnictví 2014 - Pavel Štohl

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky

pokračování…

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Manažerské účetnictví
 3. Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
 4. Finanční analýza
 5. Souvislý účetní příklad s účetními doklady
 6. Mezinárodní účetní standardy

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice 2010!

Články na této stránce: