Ekonomika a účetnictví

Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Maturitní okruhy z účetnictví 2014 - Pavel Štohl

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky

pokračování…

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Manažerské účetnictví
 3. Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
 4. Finanční analýza
 5. Souvislý účetní příklad s účetními doklady
 6. Mezinárodní účetní standardy

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice 2010!

Podvojnost MD / D

V tomto článku se budu snažit objasnit, proč účtujeme vždy MD a D, proč to takto vždy vychází…

Operace (změny) v účetnictví

Podvojnost MD a D

Celkem v účetnictví máme 7 operací, které mohou nastat (4 rozvahové změny + 3 změny N a V). Při používání pravidel pro účtování se vždy jeden účet zaúčtuje na MD a druhý na D, tj. MD / D. Tak vzniká podvojnost, v účetnictví ji chápeme jako pravidlo.

Pozn.: Změny 5., 6. a 7., které zde uvádím, učebnice účetnictví přímo v této souvislosti neuvádí a jsou v učebnicích vysvětleny obvykle až o něco později. N a V vytváří pasivní HV, HV = V − N. Změny na N a V by šlo ve výsledku vnímat jako změny na pasivech (přírůstek výnosů = nárůst HV, přírůstek nákladů = úbytek HV). Nicméně N a V zavádíme jako samostatné výsledkové účty.

pokračování…

Jak zdanit příjem z pronájmu

Co nám říkají zákony

Uvedu zde citace zákonů a pokynu GFŘ s mým krátkým komentářem. Citace jsou napsány kurzívou, můj komentář normálním písmem. Důležité partie jsem udělala tučně. Text zákona říká sám to nejdůležitější, co je třeba vědět.

Občanský zákoník

§ 686
(1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Nebo-li ve smlouvě by zvlášť mělo být uvedeno nájemné a zvlášť poplatky za služby (teplo, voda, plyn, elektřina apod.). Nájemce bude platit nájemné + poplatky za služby.

pokračování…

Google AdSense - fakturovaná částka a období

Reklama AdSense

Provozujete-li reklamu AdSense, určitě vám vrtalo hlavou, kdy a jak vystavit fakturu a jaké období je rozhodující pro souhrnné hlášení či přiznání k DPH – zda období poskytování reklamy či platby.

V tomto článku se snažím danou problematiku nastínit, nikoli však uspokojivě vyřešit. Ač jsem hledala a hledala, tak jsem na internetu nenašla žádný uspokojivý relevantní názor odborníků. Připadá mi, že se nikdo touto problematikou nechce zabývat a dávat někomu rady. Kromě diskuzních fór tuto věc skoro nikdo neřeší. Zakopaný pes bude asi v tom, že uspokojivé řešení, které by zcela bylo v souladu s českou legislativou, prostě neexistuje. Ať to uděláte, jak to uděláte, vždy tam bude něco špatně!

pokračování…

Články na této stránce: