Ekonomika a účetnictví

Odpovědnost sportovců, trenérů a organizátorů

Pokud jde o odpovědnost trenérů, cvičitelů, instruktorů a dále organizátorů závodů apod. uvedu zde pouze odkazy na články, které se touto problematikou zabývají. Zaměřuji se zde převážně na oblast vodních sportů (plavání, otužování, potápění apod.). Je třeba mít na paměti, že články byly napsány podle starého občanského zákoníku a současná právní úprava podle nového občanského zákoníku se může částečně lišit. Ale v hlavních bodech a přístupu k věci se toho moc nemění.

pokračování…

Daně - výklad a praktické příklady 2014

Daně - výklad a praktické příklady

Pavel Štohl: Daně – výklad a praktické příklady:

Na trhu je nové vydání knížky Daně dle právního stavu k 1. 1. 2014. Jde o skvělou literaturu. Tuto knížku doporučuji podnikatelům či studentům, pokud chtějí získat základní přehled ohledně nejdůležitějších daní. Literatura není příliš obsáhlá, je celkem levná a vysvětluje problematiku na příkladech. Výklad je na rozdíl od typické účetní a daňové literatury podán srozumitelně – lépe to snad už ani nelze.

pokračování…

Podvojnost MD / D

V tomto článku se budu snažit objasnit, proč účtujeme vždy MD a D, proč to takto vždy vychází…

Operace (změny) v účetnictví

Podvojnost MD a D

Celkem v účetnictví máme 7 operací, které mohou nastat (4 rozvahové změny + 3 změny N a V). Při používání pravidel pro účtování se vždy jeden účet zaúčtuje na MD a druhý na D, tj. MD / D. Tak vzniká podvojnost, v účetnictví ji chápeme jako pravidlo.

Pozn.: Změny 5., 6. a 7., které zde uvádím, učebnice účetnictví přímo v této souvislosti neuvádí a jsou v učebnicích vysvětleny obvykle až o něco později. N a V vytváří pasivní HV, HV = V − N. Změny na N a V by šlo ve výsledku vnímat jako změny na pasivech (přírůstek výnosů = nárůst HV, přírůstek nákladů = úbytek HV). Nicméně N a V zavádíme jako samostatné výsledkové účty.

pokračování…

Jak zdanit příjem z pronájmu

Co nám říkají zákony

Uvedu zde citace zákonů a pokynu GFŘ s mým krátkým komentářem. Citace jsou napsány kurzívou, můj komentář normálním písmem. Důležité partie jsem udělala tučně. Text zákona říká sám to nejdůležitější, co je třeba vědět.

Občanský zákoník

§ 686
(1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Nebo-li ve smlouvě by zvlášť mělo být uvedeno nájemné a zvlášť poplatky za služby (teplo, voda, plyn, elektřina apod.). Nájemce bude platit nájemné + poplatky za služby.

pokračování…

Google AdSense - fakturovaná částka a období

Reklama AdSense

Provozujete-li reklamu AdSense, určitě vám vrtalo hlavou, kdy a jak vystavit fakturu a jaké období je rozhodující pro souhrnné hlášení či přiznání k DPH – zda období poskytování reklamy či platby.

V tomto článku se snažím danou problematiku nastínit, nikoli však uspokojivě vyřešit. Ač jsem hledala a hledala, tak jsem na internetu nenašla žádný uspokojivý relevantní názor odborníků. Připadá mi, že se nikdo touto problematikou nechce zabývat a dávat někomu rady. Kromě diskuzních fór tuto věc skoro nikdo neřeší. Zakopaný pes bude asi v tom, že uspokojivé řešení, které by zcela bylo v souladu s českou legislativou, prostě neexistuje. Ať to uděláte, jak to uděláte, vždy tam bude něco špatně!

pokračování…

Fakturace do zahraničí - reklamní služby Google AdSense

Od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona o DPH došlo k razantním změnám v oblasti náležitostí daňových dokladů. Některé změny jsou popsány v:

Jak vystavit správně fakturu (daňový doklad) do zahraničí? A co vše má obsahovat?

Popíši tyto věci na společnosti Google, které nyní vystavuji fakturu na základě služby AdSense. Jde o specifický případ poskytování služby do zahraničí. Pozor, jiné zahraniční dodávky (zboží, služeb...) by se mohly řešit jiným způsobem. Problematika DPH se zahraničím je dosti složitá a mnohotvárná. Způsob zúčtování záleží i na smluvní protistraně Googlu. Já se zde budu zabývat pouze protistranou Google Ireland.

pokračování…

Články na této stránce: