Ekonomika a účetnictví

Fakturace do zahraničí - reklamní služby Google AdSense

Od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona o DPH došlo k razantním změnám v oblasti náležitostí daňových dokladů. Některé změny jsou popsány v:

Jak vystavit správně fakturu (daňový doklad) do zahraničí? A co vše má obsahovat?

Popíši tyto věci na společnosti Google, které nyní vystavuji fakturu na základě služby AdSense. Jde o specifický případ poskytování služby do zahraničí. Pozor, jiné zahraniční dodávky (zboží, služeb...) by se mohly řešit jiným způsobem. Problematika DPH se zahraničím je dosti složitá a mnohotvárná. Způsob zúčtování záleží i na smluvní protistraně Googlu. Já se zde budu zabývat pouze protistranou Google Ireland.

pokračování…

VZP nehradí preventivní onkologická vyšetření kůže

Chtěla jsem si nechat preventivně vyšetřit kůži na znaménka. Na kožním mi pani doktorka oznámila, že preventivní vyšetření VZP nehradí, a že by vyšetření stálo 630 Kč.

Koukám nyní na preventivní prohlídky hrazené VZP. Toto vyšetření mezi nimi opravdu není. Nicméně například letos VZP nabízela svým pojištěncům příspěvek ve výši 1500 Kč na preventivní onkologická vyšetření vyžádaná klientem a zaplacená a provedená v období od 1. 5. do 31. 7. 2013.

pokračování…

Být či nebýt plátce DPH?

Pro netrpělivé zde uvedu rovnou rekapitulaci

  • Pokud prodáváme převážně plátcům DPH, tak je pro nás výhodné být také plátce DPH.
  • Pokud prodáváme převážně neplátcům, pak je pro nás výhodné být také neplátce DPH.

Počítám zde se shodnou sazbou DPH při nákupu i prodeji. Pokud by byly sazby DPH různé (např. vyšší sazba při nákupu), může být situace jiná a plátcovství DPH se může vyplatit i v jiných případech. Také neřeším případ, kdy je podnik ztrátový (nákupy převyšují prodeje a vzniká nadměrný odpočet), protože tento stav je obvykle pouze dočasný, a pokud nikoli, tak se připravte na brzkou finanční kontrolu :-).

pokračování…

Modrá pyramida a přespoření cílové částky

domeček

Pokud máte starou smlouvu s MPSS (Modrá pyramida stavební spořitelna) např. ještě podle starých všeobecných obchodních podmínek, tak počítejte s tím, že vás Modrá pyramida kontaktuje s nabídkou navýšení cílové částky. Pro srovnání zde jsou nové všeobecné obchodní podmínky.

Jedním z důvodů kontaktu pracovníky Modré pyramidy je, že se cílová částka nemá přespořovat. Dalším důvodem je, že starší smlouvy byly více výhodné pro klienty a méně výhodné pro stavební spořitelny. Stavební spořitelny mají snahu při změně smlouvy (např. navýšení cílové částky) změnit podmínky smlouvy na novější, pro klienty méně výhodné. Dostal se mi do rukou návrh jedné takové smlouvy a makretingové akce.

pokračování…

Články na této stránce: