Ekonomika a účetnictví

VZP nehradí preventivní onkologická vyšetření kůže

Chtěla jsem si nechat preventivně vyšetřit kůži na znaménka. Na kožním mi pani doktorka oznámila, že preventivní vyšetření VZP nehradí, a že by vyšetření stálo 630 Kč.

Koukám nyní na preventivní prohlídky hrazené VZP. Toto vyšetření mezi nimi opravdu není. Nicméně například letos VZP nabízela svým pojištěncům příspěvek ve výši 1500 Kč na preventivní onkologická vyšetření vyžádaná klientem a zaplacená a provedená v období od 1. 5. do 31. 7. 2013.

pokračování…

Být či nebýt plátce DPH?

Pro netrpělivé zde uvedu rovnou rekapitulaci

  • Pokud prodáváme převážně plátcům DPH, tak je pro nás výhodné být také plátce DPH.
  • Pokud prodáváme převážně neplátcům, pak je pro nás výhodné být také neplátce DPH.

Počítám zde se shodnou sazbou DPH při nákupu i prodeji. Pokud by byly sazby DPH různé (např. vyšší sazba při nákupu), může být situace jiná a plátcovství DPH se může vyplatit i v jiných případech. Také neřeším případ, kdy je podnik ztrátový (nákupy převyšují prodeje a vzniká nadměrný odpočet), protože tento stav je obvykle pouze dočasný, a pokud nikoli, tak se připravte na brzkou finanční kontrolu :-).

pokračování…

Modrá pyramida a přespoření cílové částky

Pokud máte starou smlouvu s MPSS (Modrá pyramida stavební spořitelna) např. ještě podle starých všeobecných obchodních podmínek, tak počítejte s tím, že vás Modrá pyramida kontaktuje s nabídkou navýšení cílové částky. Pro srovnání zde jsou nové všeobecné obchodní podmínky.

Jedním z důvodů kontaktu pracovníky Modré pyramidy je, že se cílová částka nemá přespořovat. Dalším důvodem je, že starší smlouvy byly více výhodné pro klienty a méně výhodné pro stavební spořitelny. Stavební spořitelny mají snahu při změně smlouvy (např. navýšení cílové částky) změnit podmínky smlouvy na novější, pro klienty méně výhodné. Dostal se mi do rukou návrh jedné takové smlouvy a makretingové akce.

pokračování…

Účtování odpisů

odpisyEvidence dlouhodobého majetku je vedena v účetnictví jednak na účtech aktiv (majetku) např. 021, 022 a dále na účtech oprávek 081, 082 atd.

Na majetkové účty se nám dostane pořizovací cena v okamžiku zařazení majetku do užívání. Např. u stroje jde o účetní případ 022/042. Všimněte si, že v okamžiku koupě nebyl účtován náklad. Do nákladů se dlouhodobý majetek dostává postupně tím, jak se opotřebovává. Protože spotřeba dlouhodobého majetku trvá několik let, dostane se do nákladů každý rok kousek. Pokud se nic zvláštního nestane, časem se dostane tímto způsobem do nákladů celá pořizovací cena.

pokračování…

Články na této stránce: