Ekonomika a účetnictví

Povinnost zveřejnění bankovních účtů

Novela zákona o DPH přináší povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§ 96 a § 98 odst. 1 písm. d) novely zákona). Dosavadní plátci jsou povinni oznámit správci daně (finančnímu úřadu) čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do 28. února 2013. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Čísla bankovních účtů budou uveřejněna k 1. dubnu 2013.

Další informace

Čísla účtů jednotlivých daní od roku 2013

Od 1. 1. 2013 se mění čísla účtů jednotlivých daní. Bližší pokyny si můžete přečíst na stránce Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 finanční  správy.

Číslo účtu příjemce (finančního úřadu) se skládá z xls předčíslí účtu (jednoznačně určuje druh daně), pomlčky, xls čísla matriky (určuje vlastní finanční úřad), lomítka a kódu banky 0710 (kód ČNB). Ještě pak je zapotřebí správně vyplnit variabilní a konstatní symbol.

pokračování…

Články na této stránce: