Ekonomika a účetnictví

Bezplatná právní poradna Praha 8

V Řešovské 518/3 v Bohnicích (OC Odra) je v advokátní kanceláři Michaely Šafářové otevřena bezplatná právní poradna.


Poznámka: Já (Jitka Vachtová) bezplatnou právní poradnu nenabízím, nejsem právnička. Toto je pouze můj kraťoučký článeček, ve kterém je uveden odkaz na právničku (Michaelu Šafářovou). Pokud chcete poradit, musíte kontaktovat Michaelu Šafářovou, případně jiné bezplatné právní poradny. Stačí dát do vyhledávače výraz „bezplatná právní poradna“! Bezplatné právní poradny byste měli najít na jednotlivých webech konkrétních městských částí Prahy.

Úprava hospodářského výsledku na základ daně

Dań z příjmů PO s rozpisem nákladů a výnosů

Podkladem pro výpočet daňového základu je hospodářský výsledek, který se následně upravuje mimo účetnictví na daňový základ. Účetní hledisko (účetní hospodářský výsledek) je pro firmu totiž důležitější než přímo daňový základ (tj. základ, ze kterého se bude počítat daň z příjmů). Pro podnik je důležité, aby byly proúčtovány veškeré náklady a výnosy tak, jak je vnímá účetní jednotka a nikoli tak, jak je vnímá a uznává či neuznává „finanční úřad“. Účetní hledisko je zde nadřazeno daňovému, i když do určité míry jsou daňové požadavky zapracovány také přímo do účetnictví.

Úprava účetního hospodářského výsledku na daňový základ často činí studentům problémy. Proto zde popíši alespoň základní princip a logiku.

pokračování…

Statistika pro obchodní akademie

Zdeněk Burda: Statistika pro obchodní akademie

Obsah

Statistika pro OA

 1. Základy statistiky
  1. Postavení a úkoly statistiky. Základní statistické pojmy. Statistická data
  2. Organizace statistické služby
  3. Etapy statistických prací
  4. Charakteristiky úrovně a charakteristiky variability
  5. Poměrní ukazatelé
  6. Indexní analýza
  7. Časové řady
 2. Statistické informace o ekonomických činnostech
  1. Hlavní statistické činnosti statistických jednotek
  2. Orientace v předpisech pro statistické práce
 3. Výsledky úloh
 4. Přílohy

pokračování…

Kolektivní investování

kolektiv

Kolektivní investování probíhá skrze investiční fondy či podílové fondy. Za podílovými fondy stojí investiční společnost, která obhospodařuje majetek fondu.

Přehled všech

registrovaných u ČNB je k dispozici na webu ČNB. ČNB také vykonává dohled nad tímto trhem. Kromě těchto investičních společností a fondů se ale můžete setkat i se společnostmi, které mají licenci získanou v zahraničí.

pokračování…

Pojištění domácnosti a nemovitostí

1 Neživotní pojištění

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí je jedním ze základních produktů neživotního pojištění. Patří mezi neživotní majetková pojištění. Většina smluvních podmínek pro pojištění domácnosti i nemovitosti je dosti podobná či shodná.

Rozdělení typů pojištění

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti, učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti, ISBN 978-80-254-4207-4

pokračování…

Právní úprava pojišťovnictví

Právní předpisy – ČR

Další předpisy

Články na této stránce: