Ekonomika a účetnictví

Statistika pro obchodní akademie

Zdeněk Burda: Statistika pro obchodní akademie

Obsah

Statistika pro OA

 1. Základy statistiky
  1. Postavení a úkoly statistiky. Základní statistické pojmy. Statistická data
  2. Organizace statistické služby
  3. Etapy statistických prací
  4. Charakteristiky úrovně a charakteristiky variability
  5. Poměrní ukazatelé
  6. Indexní analýza
  7. Časové řady
 2. Statistické informace o ekonomických činnostech
  1. Hlavní statistické činnosti statistických jednotek
  2. Orientace v předpisech pro statistické práce
 3. Výsledky úloh
 4. Přílohy

pokračování…

Kolektivní investování

Kolektivní investování probíhá skrze investiční fondy či podílové fondy. Za podílovými fondy stojí investiční společnost, která obhospodařuje majetek fondu.

Přehled všech

registrovaných u ČNB je k dispozici na webu ČNB. ČNB také vykonává dohled nad tímto trhem. Kromě těchto investičních společností a fondů se ale můžete setkat i se společnostmi, které mají licenci získanou v zahraničí.

pokračování…

Pojištění domácnosti a nemovitostí

1 Neživotní pojištění

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí je jedním ze základních produktů neživotního pojištění. Patří mezi neživotní majetková pojištění. Většina smluvních podmínek pro pojištění domácnosti i nemovitosti je dosti podobná či shodná.

Rozdělení typů pojištění

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti, učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti, ISBN 978-80-254-4207-4

pokračování…

Právní úprava pojišťovnictví

Právní předpisy – ČR

Další předpisy

Články na této stránce: