Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Kategorie: Účetnictví » Literatura » Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Datum vydání: 23. 08. 2014

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Maturitní okruhy z účetnictví 2014 - Pavel Štohl

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky
 1. Závazky
 2. Mzdy a zaměstnanci
 3. Zúčtování daní a dotací
 4. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 6. Náklady a výnosy
 7. Hospodářský výsledek
 8. Účetní uzávěrka
 9. Účetní závěrka
 10. Rozpočty a kalkulace
 11. Vnitropodnikové účetnictví
 12. Daňová evidence příjmů a výdajů
 13. Individuální podnikatel
 14. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným
 15. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti
 16. Příklady - zadání a řešení
 17. Účtový rozvrh pro podnikatele

Tuto knížku mám zakoupenu.