Výklady

Kategorie: Účetnictví » Výklady

Články

Daň z přidané hodnoty

Co je to přidaná hodnota

Daň z přidané hodnoty - A B C D

Nebudeme se nyní chvilku koukat, zda uváděné ceny jsou bez daně či s daní. Kdybychom jednoduše nakoupili za 100 Kč a prodali bychom za 130 Kč, tak naše přidaná hodnota (nebo-li prakticky zisk z prodeje) by byla 130 - 100 = 30 Kč. Přidaná hodnota je vlastně to, co jste si "přirazili", "přidali" k nákupu. Přidaná hodnota je rozdíl VÝSTUP (prodej) - VSTUP (nákup).

Přidaná hodnota nemusí být ve výsledku rovna zisku, ale v tomto příkladu to pro zjednodušení platit bude.

pokračování…

Rozvahové a výsledkové účty

Druhy účtů

Rozvahové a výsledkové účty

Účty se dělí na rozvahové a výsledkové. Sice existují ještě účty podrozvahové a závěrkové, ale ty nás pro tento účel zatím nezajímají. Rozvahové účty se dále dělí na aktivní a pasivní. Výsledkové účty se dělí na nákladové a výnosové.

Rozvahové účty vycházejí z rozvahy. Stejně jako rozvaha má aktiva a pasiva, tak máme účty aktivní a pasivní. Aktiva jsou v rozvaze vlevo, pasiva jsou v rozvaze vpravo.

pokračování…

Peníze na cestě

Peníze na cestě jsou častým problémem pro studenty. Takže se tomuto tématu budu věnovat více, než je skoro zdrávo.

Typické operace

Peníze na cestě

Mezi nejtypičtější operace, kdy se používá účet peníze na cestě patří:

  • odvod peněz z pokladny na náš bankovní účet
  • výběr peněz z našeho bankovního účtu do pokladny

 

pokračování…

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na účetní a daňové.

Účetní odpisy DNM + DHM

Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy se účtují! Např. 551/082, 551/073.

Pravidlo pro účetní odpisy si účetní jednotka vytváří sama a je zakotveno ve vnitropodnikové směrnici. Proto zde nenajdete žádný předepsaný "vzoreček" na výpočet účetních odpisů.

pokračování…

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení výnosů Časové rozlišení nákladůRozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

Celé časové rozlišení je o tom, že náklady a výnosy musí spadnout do období, kterého se týkají. Obdobím, pro účely časového rozlišení, se zde míní rok.

Náklady vyjadřují spotřebu. Výnosy vyjadřují výkony, to že jste něco udělali, vykonali (nejčastěji prodali). Pro náklady je důležitý okamžik spotřeby, nikoli platby. Pro výnosy je důležitý okamžik poskytnutí výkonu (např. prodeje), nikoli platby.

Náklad vyjadřuje, že na něčem proděláváte - nic dobrého, klesá Vám zisk. Výnos vyjadřuje, že na něčem vyděláváte - je pro Vás dobrý, zisk Vám roste. Jak náklady, tak výnosy jsou nezávislé na pohybu peněz. Náklad není výdaj a výnos není příjem!

pokračování…

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy = náhražka za účet HV běžného období

Náklady a výnosy bychom si mohli charakterizovat jako účty, které nám dohromady nahrazují pasivní účet hospodářského výsledku běžného období. My tento účet HV ale nemáme. Kdybychom ho měli, byl by to pasivní účet. HV je totiž zdroj majetku. Kdybychom se ptali, jak jsme k určitému majetku v aktivech přišli, tak by nám pasiva dala odpověď, že jsme si část majetku vydělali tím, že jsme dosáhli zisku. HV je tedy pasivum - zdroj krytí.

pokračování…

Rozvaha - jak porozumět aktivům a pasivům

Rozvaha Vašich rodičů a podniku

Berte tuto rozvahu s nadhledem a s velkou rezervou. Jde mi tady nikoli o konkrétní a úplnou podobu skutečné rozvahy, ale pouze o ukázku vhodnou pro studenty pro pochopení principu aktiv a pasiv. Daný příklad slouží pouze jako učební pomůcka pro výuku.

Rozvaha

Rozvaha je výkaz o majetku podniku. Říká nám, kolik má podnik jakého majetku k danému dni a kde k tomuto majetku přišel.

Celou rozvahu bych přirovnala ke snímku - k fotce. Když se podíváte na fotku, tak víte, co je na fotce v daném okamžiku, kdy jste zmáčkli spoušť. Nic víc se z ní ale nedozvíte. Nedozvíte se z fotky, proč například stojíte na hoře Říp a nikoli na Mount Everestu. Toto už Vám fotka neřekne. To by Vám řekl až celý film.

Rozvaha je pouze ta fotka. Celé účetnictví jako celek je pak ten film.

pokračování…

Základy cash flow

Cash flow přímou a nepřímou metodou

Cash Flow - peněžní toky

Cash Flow je tok peněz. V cash flow nás zajímají příjmy a výdaje peněžních prostředků jako celku, tj. sečteno, podtrženo většinou v pokladně a na bankovním účtě. Tyto pohyby jsou sice v účetnictví zachyceny na konkrétních účtech 211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, ale přesto sestavujeme samostatné cash flow, kde peněžní toky rozdělujeme podle použití na provozní, investiční a finanční činnost.

pokračování…

Články v této kategorii: