Literatura

Kategorie: Účetnictví » Literatura

Články

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2014 III. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Manažerské účetnictví
 3. Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
 4. Finanční analýza
 5. Souvislý účetní příklad s účetními doklady
 6. Mezinárodní účetní standardy

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice 2010!

Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Maturitní okruhy z účetnictví 2014 - Pavel Štohl

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2014

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní výroby
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky

pokračování…

Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

Hana Březinová, Pavel Štohl: Účetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

ObsahÚčetní a daňová specifika společnosti s ručením omezeným

 1. Společnost s ručením omezeným jako podnikatelský subjekt a porovnání s podnikáním fyzické osoby
 2. Založení a vznik společnosti s r. o.
 3. Právní úprava jednatelů a jejich odměňování
 4. Příjmy společníků
 5. Půjčky do společnosti od společníků a jiných osob a půjčky ze společnosti
 6. Vlastní kapitál společnosti v účetních a daňových souvislostech
 7. Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
 8. Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
 9. Příplatky mimo základní kapitál
 10. Účetní uzávěrka ve společnosti s r. o. a úprava výsledku hospodaření na základ daně
 11. Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným
 12. Účast a zánik účasti společníka ve společnosti
 13. Zrušení a zánik společnosti
 14. Řešení úloh

pokračování…

Články v této kategorii: