Články

Přehled VZP 2023

Datum vydání: 24. 3. 2024

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

VZPInteraktivní formulář

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 – VZP.

Formulář je nutno stáhnout do počítače jako pdf dle návodu na stránkách. Lze ho pak otevřít pomocí Adobe Acrobat Readeru. Adobe Acrobat Reader si můžeme stáhnout pro Windows. Bohužel formulář nelze editovat v Linuxu. Jde o interaktivní pdf. Bohužel VZP nená k dispozici ke stažení obyčejné pdf k ručnímu vyplnění, které by se správně otevíralo i na Linuxu. Můžete využít návod od VZP.

Přehled ČSSZ 2023

Datum vydání: 24. 3. 2024

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

ČSSZInteraktivní formulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Formuláře jsou k dispozici v obyčejném pdf k ručnímu vyplnění (včetně pokynů), tak je zde online možnost interaktivního vyplnění formuláře přes webový prohlížeč. Online podobu formuláře doporučuji, formulář sám počítá a doplňuje některé položky. Můžete využít návod od ČSSZ.

Daň z příjmů fyzických osob 2023

Datum vydání: 24. 3. 2024

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

Interaktivní formuláře pro rok 2023

Zákon o daních z příjmů

Přiznání je nutné podat v listinné (papírové) podobě do úterý 2. dubna 2023, elektronické podání do 2. května 2023. Daňovým poplatníkům, kterým přiznání podává daňový poradce a povinně auditované firmy mohou odevzdat daňové přiznání až do 1. července 2023.

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2024

Datum vydání: 3. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně minimálních záloh zdravotního pojištění pro OSVČ na 2 968 Kč.

Záloha na leden je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího (tj. pro leden je to od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024) na čísla účtů: čísla bankovních účtů VZP! Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny.

Minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ 2024

Datum vydání: 3. 1. 2024

Každý rok se mění výše záloh na důchodové pojištění. Od ledna 2024 musí být záloha na pojistné alespoň ve výši, která odpovídá minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu platnému pro rok 2024, tedy ve výši 3 852 Kč pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnosti a ve výši 1 413 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Záloha za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Úrokové sazby České národní banky

Datum vydání: 14. 7. 2023

úrokové sazby ČNB

Mezi základní úrokové sazby vyhlašované ČNB patří:

  • diskontní sazba,
  • repo sazba,
  • lombardní sazba.

Tyto tři sazby jsou hlavním nástrojem měnové politiky ČNB. Ze všech tří hraje nejdůležitější roli repo sazba.

VŠFS – finance

Datum vydání: 21. 8. 2022

VŠFS nabízí řadu ekonomických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Uvedu zde seznam předmětů s odkazy na jejich tematický plán oboru financí, které lze studovat jak v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Studijní plány programu financí

Pokud si chceme udělat bližší představu o studiu a jeho rozsahu, lze nahlédnout do studijních plánů pro pdf bakalářské či pdf magisterské či pdf doktorské studium.

Sylaby předmětů

Každý předmět má svůj kód. Konkrétní náplň předmětu lze dohledat v sylabech předmětů. Odkaz na tyto sylaby najdete na stránce o přestupech z jiných škol. VŠFS je ochotna uznávat některé předměty z jiných VŠ či VOŠ. U VOŠ daného zaměření dle mých informací obvykle uzná jeden rok. V sylabech se zadá kód předmětu, a když pak kliknete na vyhledaný kód, tak se rozbalí obsahová náplň předmětu, kdo předmět učí, je uvedena povinná a doporučená literatura a podmínky pro udělení zápočtu či složení zkoušky. V informačním systému by po přihlášení měly být přístupné i materiály pro výuku. Nepřihlášený uživatel se k nim bohužel nedostane. Nicméně konkrétní materiály lze dosti často dohledat podle jména učitele a jeho stránek na webu.

Vzorový účtový rozvrh po podnikatele 2022

Datum vydání: 21. 6. 2022

Stáhněte si vzorový účtový rozvrh pro podnikatele určený převážně pro studenty.

Obsahově by měl být tento rozvrh shodný s rozvrhem od Pavla Štohla a Vladislava Kličky pro Maturitní okruhy z účetnictví 2022.

Účtový rozvrh

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele
Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele

Daň z přidané hodnoty 2022

Datum vydání: 11. 5. 2022

Formuláře 2022

Ekonomický a účetní software

Datum vydání: 12. 1. 2021

Solitea: Money S3 + iDoklad

Solitea je vývojářská firma zabývající se vývojem účetních programů. Nabízí řešení jak pro živnostníky iDoklad, tak i komplexní účetnictví Money S3. Na YouTube kanálu Solitea najdeme videa a návody.

Money S3 Start

Zdarma je ke stažení demoverze Money S3 Start včetně dokumentace a příkladů. Tento software používají mnohé obchodní akademie pro praktickou výuku studentů, což je pro mne také známkou kvality a dobrého rozhodnutí. Program je naprogramován pro MS Windows na platformě MS SQL. Bezplatná verze Money S3 Start je omezená počtem dokladů. Money S3 Start umí spolupracovat s iDokladem.

Domácí cash flow s grafy

Datum vydání: 12. 12. 2020

Zde máte k dispozici ke stažení a úpravě vzorové jednoduché cash flow (přehled o příjmech a výdajích) pro domácnost. Soubor je možno použít pro potřeby domácnosti nebo pro studijní účely.

Jednoduché domácí cash flow

Datum vydání: 11. 12. 2020

Zde máte k dispozici ke stažení a úpravě vzorové jednoduché cash flow (přehled o příjmech a výdajích) pro domácnost. Soubor je možno použít pro potřeby domácnosti nebo pro studijní účely.

Bezplatná právní poradna Praha 8

Datum vydání: 25. 9. 2020

Bezplatný právní servis pro občany Prahy 8 je poskytován v místnosti č. 2 na Libeňském zámku (Zeklova 1/35, Praha 8) JUDr. Jitka Kocianová.


Poznámka: Já (Jitka Vachtová) bezplatnou právní poradnu nenabízím, nejsem právnička. Toto je pouze můj kraťoučký článeček, ve kterém je uveden odkaz na právničku (Jitku Kocianovou). Pokud chcete poradit, musíte kontaktovat Jitku Kocianovou, případně jiné bezplatné právní poradny. Stačí dát do vyhledávače výraz „bezplatná právní poradna“! Bezplatné právní poradny byste měli najít na jednotlivých webech konkrétních městských částí Prahy.

Drobné opravy v bytě hradí nájemce

Datum vydání: 25. 9. 2020

Podle zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) § 2207 po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Je třeba předeslat, že smluvní strany si mohou tyto vztahy upravit v nájemní smlouvě odlišně, a pak má dohoda smluvních stran přednost před zákonem.

Další články