Slevy na dani z příjmů fyzických osob 2019

Slevy na dani z příjmů fyzických osob pro rok 2019

Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl, Vladimír Klička: Maturitní okruhy z účetnictví 2019

Obsah

 1. Právní úprava účetnictví
 2. Dokumentace
 3. Inventarizace
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 6. Zásoby materiálu a zboží
 7. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti
 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 9. Cenné papíry a směnky
 10. Pohledávky

pokračování…

Učebnice účetnictví 2019 III. díl

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2019 III. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Účetní závěrka
 3. Finanční analýza
 4. Formy podnikání z účetního a daňového hlediska
 5. Manažerské účetnictví
 6. Mezinárodní účetní standardy

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice 2010!

Učebnice účetnictví 2019 II. díl

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2019 II. díl

Obsah

 1. Opakovací příklad
 2. Zásoby
 3. Dlouhodobý majetek
 4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
 5. Zúčtovací vztahy
 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 7. Náklady a výnosy
 8. Účetní uzávěrka

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice a sbírky 2010!

Učebnice účetnictví 2019 I. díl

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2019 I. díl

Obsah

 1. Úvod
 2. Účetní doklady
 3. Majetek podniku a zdroje financování majetku
 4. Daňová evidence
 5. Základy účetnictví
 6. Základy účtování na syntetických účtech
 7. Účetní technika
 8. Souvislý příklad

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice i ze sbírky 2010!

Daňová evidence 2019

Stáhněte si: deník příjmů a výdajů.

Pavel Štohl: Daňová evidence praktický průvodce 2019

Obsah

 1. Úvod
 2. Složky majetku a závazků
 3. Vedení daňové evidence
 4. Mzdy a zaměstnanci
 5. Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ
 6. Zdravotní pojištění OSVČ
 7. Cestovní náhrady
 8. Vybrané daňové a nedaňové výdaje

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této knížky z roku 2009!

Vzorový účetní příklad 2019

Protože skoro všichni studenti mají zmatek v tom, jak může vypadat účetní příklad od začátku do konce včetně závěrky, tak jsem Vám jeden příklad připravila. Je celkem "krátký". Jeho smyslem je ukázat rozpis počátečních stavů přes 701, výpočet daně z příjmů, proúčtování daně a zaúčtování konečných stavů na 702 a 710 a sestavení výkazů rozvahy a výsledovky.

pokračování…

Jak dlouho trvá bankovní převod peněz?

Banka má až dva pracovní dny a převod peněz v režimu D+1, viz Zákon o platebním styku § 169.

Když platbu zadáte a je realizována jeden den, tak druhý den musí nejpozději do půlnoci dorazit na druhý účet. Nicméně večerně zadaná platba může být zpracována (tj. realizace odchozí platby) až další den a o víkendu banka peníze neposílá, takže tímto se může celá transakce zpozdit. Z toho vyplývá, že až celkově tři pracovní dny může trvat samotný převod z účtu na účet od okamžiku zadání příkazu. Tedy, pokud chcete, aby někdo obdržel peníze nejpozději ve středu, tak je třeba je poslat nejpozději v pondělí, protože pondělí + úterý + středa může padnout na převod. Do středy do půlnoci 23:59 bude mít druhá strana peníze určitě na účtě. Pozn.: S největší pravděpodobností peníze dotyčný obdrží hned další den, ale záleží na bance a na okamžiku zadání platby – nelze na to spoléhat. Mezi některými bankami bývá převod dokonce již v rámci aktuálního dne. Spoléhat na to nicméně nemůžete, ledaže byste si zjistili konkrétní podmínky bank.

Ani v rámci shodné banky nejsou peníze připsány okamžitě. V rámci shodné banky (režim D+0) má banka celý den až do půlnoci 23:59 na to, aby peníze na účet připsala. Pokud peníze složíte na účet přímo v pobočce příjemcovy banky, tak má dotyčný peníze na účtu okamžitě.

Daňové odpisy DHM - sazby a koeficienty

Daňové odpisy DHM - sazby a koeficienty

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku můžeme rozdělit na účetní a daňové.

Účetní odpisy DNM + DHM

Účetní odpisy se účtují! Např. 551/082, 551/073.

Pravidlo pro účetní odpisy si účetní jednotka vytváří sama a je zakotveno ve vnitropodnikové směrnici. Proto zde nenajdete žádný předepsaný "vzoreček" na výpočet účetních odpisů.

pokračování…

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty - A B C D

Co je to přidaná hodnota

Nebudeme se nyní chvilku koukat, zda uváděné ceny jsou bez daně či s daní. Kdybychom jednoduše nakoupili za 1000 Kč a prodali bychom za 1300 Kč, tak naše přidaná hodnota (nebo-li prakticky zisk z prodeje) by byla 1300 − 1000 = 300 Kč. Přidaná hodnota je vlastně to, co jste si „přirazili“, „přidali“ k nákupu. Přidaná hodnota je rozdíl VÝSTUP (prodej) − VSTUP (nákup).

Přidaná hodnota nemusí být ve výsledku rovna zisku, ale v tomto příkladu to pro zjednodušení platit bude.

pokračování…

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy = náhražka za účet HV běžného období

Náklady a výnosy bychom si mohli charakterizovat jako účty, které nám dohromady nahrazují pasivní účet hospodářského výsledku běžného období. My tento účet HV ale nemáme. Kdybychom ho měli, byl by to pasivní účet. HV je totiž zdroj majetku. Kdybychom se ptali, jak jsme k určitému majetku v aktivech přišli, tak by nám pasiva dala odpověď, že jsme si část majetku vydělali tím, že jsme dosáhli zisku. HV je tedy pasivum - zdroj krytí.

pokračování…

Daň z příjmů fyzických osob 2018

Ráda využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

Interaktivní formuláře pro rok 2018

Zákon o daních z příjmů

Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Finanční správa: Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Oficiální znění zákonů najdete na webu Ministerstva vnitra ve vyhlašované Sbírce zákonů. Pokud si nejste jistí, zda někde opravdu mají aktuální znění, tak je nejlepší se podívat tam.

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2019

Od 1. 1. 2019 dochází ke změně minimálních záloh zdravotního pojištění pro OSVČ na 2 208 Kč. Záloha na leden je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího (tj. pro leden do 8. 2. 2019) na čísla účtů: čísla bankovních účtů VZP! Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny.

Zásoby vlastní výroby

S novelou zákona o účetnictví nastala malá revoluce v účtování zásob vlastní výroby. České účetnictví přestalo vnímat účty změn stavu vlastních zásob jako výnosové a přiklonilo se k západnímu vnímání těchto účtů jako k nákladovým. V podstatě se nic nemění, jen z výnosových účtů jsou najednou nákladové. Z hlediska logiky účetnictví je to tak správnější. Tyto účty jsou stejně trochu zvláštní – případ sám pro sebe…

Zásoby vlastní výrobyToto schéma je můj obrázek, který vám může pomoci pochopit cyklus výroby a prodeje výrobků. Nenajdete ho v žádné učebnici. Odborný výklad najdete v knížkách. Popravdě, co se týká vysvětlení účtování, tak v knížkách toho moc nenajdete… Proto se zde pokusím o polopatičtější a méně odborný pohled, který by mohl být pro studenty stravitelnější.

pokračování…

Affiliate marketing v ČR a v zahraničí

Affiliate marketing je marketingový nástroj založený na provizním systému. Může být použitý na webových stránkách, kde partner zapojený do affiliate marketingu propaguje určité zboží či jednoduše odkazuje na nějaký produkt inzerenta. Do odkazu reklamy či do textového odkazu se umístí kód, určitý identifikátor, kterým se pozná, že uživatel přišel z daných stránek. Pokud uživatel následně nakoupí u inzerenta, typicky přes e-shop, dané zboží do určité doby, tak je partnerovi (majiteli stránek) vyplacena provize.

pokračování…

Daň z přidané hodnoty

Formuláře 2017

Zákon o dani z přidané hodnoty

Sazby daně

Základní sazba

 • v roce 2017 je 21 % (koeficient 0,1736 …… 21/121).

První snížená sazba

 • v roce 2017 je 15 % (koeficient 0,1304 …… 15/115).

Druhá snížená sazba

 • v roce 2017 je 10 % (koeficient 0,0909 …… 10/110).

Kalkulačka DPH