491 - Účet individuálního podnikatele

Datum vydání: 2011-05-06 16:02:35; aktualizováno: 2011-05-09 11:11:48

491 - Účet individuálního podnikatele

491 - Účet individuálního podnikatele

Vyjadřuje vlastní zdroje majetku podnikatele, tj.:

  • míru celkových vkladů podnikatele do své "firmy" (do podnikání) - říká nám, že zdrojem majetku byly vklady podnikatele
  • vlastní zdroj ve formě převedeného HV (zisku) z účtu 431

Přes účet 491 účtujeme veškeré vklady podnikatele do "firmy" a výběry z "firmy". Tyto vklady a výběry nemusí být pouze v penězích, může jít i o zásoby, dlouhodobý majetek apod. Podnikatel si může kdykoli cokoli z podnikání vzít a cokoli do něj vložit. Je to možné z důvodu, že stejně ručí celým svým majetkem. Nejedná se ani o "mzdu" podnikatele. Jako příjem podnikatele je brán až HV.

Důležité:

Nepředstavovat si 491 jako nějaký "bankovní účet" ani žádné peníze! Pozor, nevyjadřuje ani peníze, které má podnikatel v soukromém majetku.
Penězům v soukromém majetku já říkám "peníze v kapse". O těchto penězích ale neúčtujeme, stejně jako neúčtujete například o podnikatelových ponožkách ve skříni!

Název "Účet individuálního podnikatele" je proto matoucí. Je to účet, jako "téčko". Vyjadřuje vlastní kapitál, pasivum. Jde o obdobu účtu 411 - Základní kapitál u společností.