Výkaz provedených výkonů

Datum vydání: 2012-05-01 16:31:36; aktualizováno: 2012-05-01 17:01:51

Vzor výkazu provedených výkonů pro vnitropodnikové účetnictví určený převážně pro studenty:

Výkaz provedených výkonů