Kolektivní investování

Datum vydání: 2012-05-02 07:23:32; aktualizováno: 2013-10-12 23:39:55

Kolektivní investování probíhá skrze investiční fondy či podílové fondy. Za podílovými fondy stojí investiční společnost, která obhospodařuje majetek fondu.

Přehled všech

registrovaných u ČNB je k dispozici na webu ČNB. ČNB také vykonává dohled nad tímto trhem. Kromě těchto investičních společností a fondů se ale můžete setkat i se společnostmi, které mají licenci získanou v zahraničí.

Investiční společnosti, které vykonávají činnost portfolio management (k 13.10.2013)

Na těchto webech také najdete základní infomace ohledně investic do fondů. Celkem hezký přehled produktů a základních informací je na webu Atlantik.