Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Datum vydání: 2013-01-25 16:16:30; aktualizováno: 2013-02-01 08:15:37