Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Datum vydání: 2013-01-26 21:54:21; aktualizováno: 2013-02-01 08:15:52