Cash-flow (přehled o peněžních tocích)

Datum vydání: 2013-01-30 17:12:31; aktualizováno: 2013-02-02 14:03:36