Povinnost zveřejnění bankovních účtů

Datum vydání: 2013-02-21 07:56:28; aktualizováno: 2013-10-13 14:03:31

Novela zákona o DPH přináší povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost (§ 96 a § 98 odst. 1 písm. d) novely zákona). Dosavadní plátci jsou povinni oznámit správci daně (finančnímu úřadu) čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do 28. února 2013. Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Čísla bankovních účtů budou uveřejněna k 1. dubnu 2013.

Další informace