Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE)

Datum vydání: 2016-12-09 17:17:38

Stát používá při vyplňování daňových přiznání klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE. Podrobné vysvětlení k jednotlivým kódům lze nalézt na webu CZ NACE.

Mně se například týká:

Použijí se první číslice a zbytek se doplní nulami do celkového počtu šesti cifer.