Google AdSense – fakturovaná částka a období

Aktualizováno: 24. 9. 2020, datum vydání: 8. 10. 2013

Reklama AdSense

Provozujete-li reklamu AdSense, určitě vám vrtalo hlavou, kdy a jak vystavit fakturu a jaké období je rozhodující pro souhrnné hlášení či přiznání k DPH – zda období poskytování reklamy či platby.

V tomto článku se snažím danou problematiku nastínit, nikoli však uspokojivě vyřešit. Ač jsem hledala a hledala, tak jsem na internetu nenašla žádný uspokojivý relevantní názor odborníků. Připadá mi, že se nikdo touto problematikou nechce zabývat a dávat někomu rady. Kromě diskuzních fór tuto věc skoro nikdo neřeší. Zakopaný pes bude asi v tom, že uspokojivé řešení, které by zcela bylo v souladu s českou legislativou, prostě neexistuje. Ať to uděláte, jak to uděláte, vždy tam bude něco špatně!

Od 1. 1. 2013 v souvislosti s novelou zákona o DPH došlo k razantním změnám v oblasti náležitostí daňových dokladů. Některé změny jsou popsány v:

Poskytnutí služby versus platba

Zákon o DPH § 24a nám zjednodušeně řečeno říká, že plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Nádherná definice, ale pro reklamy AdSense těžko v praxi aplikovatelná.

Google dává podklady k platbě pozdě

Průšvih je, že Google dává podklady k platbě z hlediska české legislativy pozdě. Platba je následně zasílána s cca měsíčním zpožděním oproti období, kterého se týká. Vzniká zde problém, kdy vystavit fakturu a na jakou částku faktura má znít. Následnou otázkou je, k jakému období příjmy vztáhnout, pokud jde o souhrnné hlášení či přiznání k DPH. To, že je platba opožděná by nevadilo, ale průšvih je, že nevíte včas částku (výši pohledávky).

Fungování plateb a zůstatků účtu

Google nám zobrazuje průběžně tzv. odhadované příjmy. Nápověda Jaký je rozdíl mezi odhadovanými a konečnými příjmy? nám sděluje, že Google udělá z odhadovaných příjmů konečné příjmy do 2. dne následujícího měsíce. Nicméně i po 2. dni měsíce u zůstatku účtu jsme informováni o tom, že se zůstatek účtu může ještě do konce měsíce (prakticky do doby výplaty) změnit. Dokud nedojde na konečné vyúčtování Googlem a na zaslání konkrétní částky, nemůžeme přesně vědět, kolik peněz obdržíme. Google může z příjmů dokonce strhnout i nějaké poplatky, více viz časové rozvrhy plateb.

Obvykle zná podklady k fakturaci dodavatel

V normálním běžném vztahu dodavatel versus odběratel fakturuje zboží či služby dodavatel a dodavatel také spočítá částku. Dodavatel v běžném obchodním styku ví, co prodal a za kolik prodal a kdy to dodal. U reklamy Google AdSense je to zcela opačně. Jste tady v moci Googlu. Google vlastní systém, kterým určí částku, kterou Vám hodlá vyplatit. Částku určí dle našich zákonů naprosto pozdě (ve smlouvě je uvedeno „do konce následujícího kalendářního měsíce“). Do té doby se částka může ještě změnit. Jak vy pak můžete vystavit fakturu do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, jak to nařizuje § 28 odst. 4 zákona o DPH?

Vystavením dokladu zmocněn Google? Asi ne, prakticky ano

Napadá mne, že v případě Googlu by možná šlo částečně použít ustanovení § 28 odstavce 5, kde vystavením dokladu může být zmocněn odběratel. Podle smluvních podmínek společnosti Google lze částečně říci, že vyúčtování je ponecháno na společnosti Google a jeho účetnictví. Potvrzení o platbě vystavené společností Google pak svým způsobem nahrazuje fakturaci.

Vy, jako dodavatel, se teprve se značným zpožděním dozvídáte částku, kterou máte fakturovat, a která by podle českých daňových zákonů měla být známa již daleko dříve. Dokud Google příjmy nepošle a nevystaví vyúčtování o platbě, tak se vyplacená částka může ještě změnit. Je celkem jedno, zda to Google nazývá odhadovanými příjmy, konečnými příjmy či aktuálním zůstatkem. Všude jste v systému informování o tom, že se částka může až do konce měsíce změnit. Ve smlouvě je uvedeno: „Platby budou vypočítány výhradně na základě našeho účetnictví.“

Období plnění?

Vzniká zde problém, do kterého období příjem (resp. reklamu) dát. Zda vystavovat faktury do 15 dnů od konce měsíce a částky následně případně opravovat a souhrnná hlášení dávat opravdu za ty měsíce, za které reklama opravdu je, nebo se na to „vybodnout“ a brát okamžik platby či vystavení vyúčtování od Googlu jako rozhodující datum (datum plnění), a to jak pro souhrnné hlášení, tak pro datum, od kterého se bude odvíjet následná fakturace, tj. vystavím fakturu až po platbě (tj. do 15 dnů od přijetí úplaty).

Správné řešení neexistuje

Dle mého názoru zde nelze zcela vyhovět českým zákonům. Ať to uděláme, jak uděláme, vždy to bude z nějakého důvodu špatně. Účetní by Vám asi řekla, že to musíte zahrnout mermomocí do období, kterého se reklama týká bez ohledu na okamžik platby. Jenže, jak to tam mám dát, když nevím kolik tam mám dát? Je odhad Googlu opravdu relevantním podkladem pro fakturaci a souhrnné hlášení? Názor, že je rozhodující období, panuje i ve většině článků, které jsem na internetu na ekonomických serverech našla. Ano, toto nám říká zákon, ALE není to domyšleno… Obávám se, že lidé, kteří články psali (daňoví a účetní poradci) neměli praktickou osobní zkušenost s AdSense, pouze se opírají o znění českých zákonů. Jenže ve hře je moc otazníků. Naopak konkrétní lidé, kteří mají praktickou zkušenost s AdSense, obvykle používají až okamžik zaslání či vystavení platby.

Seriózní články na internetu tuto problematiku do hloubky raději vůbec neřeší a v diskuzích na internetu zaznívají různé názory.

Potřebuji znát částku pro fakturaci

Osobně si myslím, že nemůžu fakturovat nic do té doby, dokud nevím, kolik mám fakturovat. Způsob účtování a fungování reklamy Google nepasuje na českou legislativu. Odpovědnost za daňové doklady je však na nás. Vystavovat faktury sice „včas“, ale občas blbě s rizikem vystavování následných opravných daňových dokladů a opravných souhrnných hlášení mi nepřijde jako rozumná volba, i když by to bylo podle zákona DPH asi to „správnější řešení“, protože poskytnutí služby evidentně nastalo dříve než přijetí platby.

Celkem mne napadají tyto způsoby řešení v praxi

1. Budu se tvářit, že Google je zmocněn fakturací

Dobře:

 1. Zbavuji se odpovědnosti za chybné či opožděné vystavení dokladu.
 2. Doklad o platbě budu brát jako rozhodující a fakturu si vystavím do účetnictví sama pro sebe.

Chybně:

 1. Kromě smluvních podmínek nemám žádné opravdové zplnomocnění podepsané elektronickým podpisem, ve kterém bych zplnomocňovala Google vystavováním daňových dokladů, tak jak to požaduje zákon o DPH.

2. Vyfakturuji do 15 dnů od konce měsíce, tj. ještě před platbou od Google

Dobře:

 1. Splním zákonný termín pro fakturaci.
 2. Souhrnné hlášení dám opravdu za období, kterého se reklama týká.

Chybně:

 1. Výsledná částka vyúčtovaná Googlem se může ve výsledku lišit.
 2. Faktura (vystavení daňového dokladu) proběhlo bez důvěryhodných podkladů, proběhne pouze na základě nějakého odhadu, který navíc není ani můj a nejsem ho schopna replikovat po přihlášení do AdSense.
 3. Vystavuji se riziku opravy daňového dokladu a opravy souhrnného hlášení (případně vyúčtování vzniklé chyby v dalším odbobí).

3. Vyfakturuji zpětně a narychlo udělám souhrnné hlášení

Mohu si nechat volné místo na fakturu, kterou pak dodatečně doplním a vystavím, až budu vědět zaslanou částku.

Dobře:

 1. Období plnění reklamy bude v souhrnném hlášení uvedeno správně.

Chybně:

 1. Nemám co zpětně vystavovat faktury a posílat je pak se zpožděním.
 2. Může se stát, že platba z nějakého důvodu nakonec neproběhne (např. příjmy nepřesáhnou hranici platby).
 3. Nemusím vše stihnout, protože souhrnné hlášení se podává do 25. dne v měsíci a v tuto dobu teprve Google posílá platbu. Platba nemusí být vystavena ještě před termínem podání souhrnného hlášení a já pak nebudu znát částku.

4. Vyfakturuji až po přijetí platby (resp. po vyúčtování platby)

Vezmu datum přijetí platby či vystavení potvrzení o platbě jako rozhodující datum pro fakturaci i souhrnné hlášení.

Dobře:

 1. Částka faktury bude opravdu odpovídat plnění.
 2. Faktura bude vystavena do 15 dnů od vyúčtování či přijetí platby od Googlu.

Chybně (resp. skoro dobře):

 1. V souhrnném hlášení bude uveden měsíc následující oproti skutečnému plnění služby. Pokud se však na problematiku budu dívat tak, že datum plnění je zde až datum vyúčtování či přijetí platby od Googlu, tak to bude v pořádku. (Dřív to totiž nešlo, protože nebyla známa částka…)
 2. Faktura bude vystavena déle než 15 dnů po skutečném plnění reklamy. Pokud se však na problematiku budu dívat tak, že datum plnění je zde až datum vyúčtování či přijetí platby od Googlu, tak to bude v pořádku. (Dřív to totiž nešlo, protože nebyla známa částka…)

5. Přesvědčím Google, že to dělá špatně a že nutně musí změnit smlouvu

Dobře:

 1. Budu mít pravdu.
 2. Asi tím pobavím Google a všechy zúčastněné včetně sebe.

Špatně:

 1. Google má monopol a jediným výsledkem by bylo zrušení smlouvy.

Závěr

Vzhledem k tomu, že daňová povinnost nám zde stejně nevzniká a jedná se obvykle o nicotné částky, které jsou maximálně o měsíc posunuty, tak bych to asi příliš neřešila. Je zde navíc zajištěna určitá kontinuita plateb. Pro většinu případů bych vzala jako rozhodující okamžik platby či okamžik vyhotovení potvrzení o platbě, protože dříve věrohodné poklady prostě nemáme… Tento okamžik bych vzala jako datum plnění.

Následně bych vystavila fakturu do 15 dnů od přijetí platby (či od vystavení potvrzení o platbě) a do souhrnného hlášení uvedla jako rozhodující období měsíc přijetí platby či vystavení potvrzení o platbě. Rozhodla bych se pro jednu variantu, tj. buď pro okamžik přijetí platby, nebo pro okamžik vystavení dokladu o platbě, a té se pak držela celou dobu. Přikláněla bych se spíše k okamžiku vyhotovení dokladu o platbě Googlem. Nastává o něco dříve a je to první moment, kdy známe finální zasílanou částku. Dle mých zkušeností obvykle platba dorazí ve stejný měsíc jako je vyhotoveno vyúčtování, takže zde nevzniká žádné dilema, které ze dvou dat zvolit.

Pokud by náhodou po dobu 12 měsíců platba nepřišla, tak bych postupovala dle § 102 odst. 1 písm. d). Google stejně umožňuje platby lze pozastavit maximálně na dobu jednoho roku, takže i toto by mělo být automaticky ošetřeno Googlem. Může se však stát, že příjmy nedosáhnou hranice platby ani po jednom roce.

Toto není sice ideální řešení, ani já s tímto řešením 100% nesouhlasím, ale tato varianta mi připadá nejrozumnější a nejpraktičtější. Finanční kontrola může mít ale na věc zcela jiný názor. Rozhodnutí je na Vás, případně poraďte se se svým daňovým poradcem či finančním úřadem. Lze také požádat finanční úřad za 10000 Kč o závazné posouzení daného problému :-).

Související článek

Další informace (ne vždy správné, jde o diskuze)

Starší články (některé již neaktuální v souvislosti s novelou zákona o DPH od roku 2013)


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje. Samotné rozhodnutí je čistě na vás a na vaši odpovědnost. Doporučuji, abyste se poradili se svým daňovým poradcem.

Další články