Daň z přidané hodnoty 2022

Datum vydání: 11. 5. 2022

Formuláře 2022

Zákon o dani z přidané hodnoty

Sazby daně 2022

Základní sazba

  • v roce 2022 je 21 % (výpočet zdola: DPH = cena bez DPH * 0,21; výpočet shora: DPH = cena včetně DPH − cena včetně DPH / 1,21).

První snížená sazba

  • v roce 2022 je 15 % (výpočet zdola: DPH = cena bez DPH * 0,15; výpočet shora: DPH = cena včetně DPH − cena včetně DPH / 1,15).

Druhá snížená sazba

  • v roce 2022 je 10 % (výpočet zdola: DPH = cena bez DPH * 0,1; výpočet shora: DPH = cena včetně DPH − cena včetně DPH / 1,1).

Výpočet pomocí koeficientů byl od 1. 4. 2019 zrušen a je nahrazen přesným matematickým výpočtem. Daň se zaokrouhluje na dvě desetinná místa podle matematických pravidel a způsob výpočtu upravuje § 37 zákona o DPH.

Kalkulačka DPH

Další články