Časové rozlišení nákladů a výnosů

Aktualizováno: 25. 4. 2020, datum vydání: 12. 3. 2011

Časové rozlišení nákladů

Časové rozlišení nákladů - výdaje × náklady
Časové rozlišení nákladů – výdaje × náklady

Časové rozlišení výnosů

Časové rozlišení výnosů - příjmy × výnosy
Časové rozlišení výnosů – příjmy × výnosy

Výklad ke schématu: Časové rozlišení nákladů a výnosů

Další články