DPH ze zahraničí

Aktualizováno: 24. 9. 2020, datum vydání: 17. 3. 2011

DPH ze zahraničí
DPH ze zahraničí

DPH v tuzemsku

Budeme předpokládat, že dodavatel i odběratel jsou plátci DPH.

Dodavatel fakturuje cenu s DPH odběrateli. Odběratel zaplatí DPH v ceně např. materiálu. Bohužel DPH si nemůže dodavatel nechat a odvede ho svému FÚ (finančnímu úřadu). Pokud by odběratel nebyl plátce DPH, tak by toto DPH u FÚ zůstalo - to je princip výběru DPH. Pokud však odběratel je plátcem DPH, tak má nárok na vrácení DPH od FÚ v rámci tzv. odpočtu DPH. FÚ pak DPH odběrateli vrátí.

Prakticky pokud je odběratel i dodavatel plátce DPH, tak DPH udělá takové kolečko a nikoho tak neovlivní...

Dodavatel podle FAV o DPH účtuje na straně D. Jde o jeho povinnost (závazek) DPH odvést FÚ. Následně pak DPH odvede.

Odběratel podle FAP o DPH účtuje na straně MD. Jde o jeho nárok na odpočet DPH (pohledávku) vůči FÚ. Následně pak DPH dostane od FÚ zpět.

DPH ze zahraničí

Pokud odběratel včas zahraničního dodavatele upozorní na to, že je plátce DPH a je ze zahraničí, tak dodavatel vyfakturuje odběrateli pouze cenu bez DPH. Dodavatel tedy při FAV účtovat o DPH vůbec nebude.

DPH se většinou vybírá v zemi, kde dochází ke spotřebě zboží. Jsou různé výjimky, ale tím se účetnictví pro SŠ nezabývá. Neboli obecně vývoz je od DPH osvobozen! DPH skončí v zemi spotřeby a uplatní se sazba země spotřeby. Tedy DPH má skončit u FÚ země B.

Bylo by příliš pracné a složité do výběru DPH zatahovat dodavatele země A tak, že by DPH vybíral v ceně zboží a nějakým způsobem přeposílal DPH na FÚ země B.

Místo toho, aby se platilo DPH dodavateli v ceně, a ten dodavatel pak posílal DPH na FÚ, tak DPH bude platit odběratel nikoli dodavateli, ale rovnou svému FÚ. Říká se tomu přidanění, samovyměření DPH. DPH si musí spočítat sám odběratel podle sazby daně ve svém státě a následně ho zaúčtovat jako svou povinnost vůči FÚ! Proto, ačkoli jde o nákup, tak je 343 nejprve na straně D. Je tam prakticky místo 321. Odběratel neplatí DPH dodavateli, ale svému FÚ.

Nic se však nemění na tom, že pokud je odběratel plátce DPH, tak má zároveň nárok na odpočet DPH. Takže jde prakticky o zápis 343/343. Má povinnost DPH odvést a zároveň má nárok na odpočet DPH. Tyto zápisy se navzájem ruší, takže ve výsledku obvykle odběratel žádné DPH platit ani dostávat zpět nebude. Výsledek vyjde sice 0, ale proúčtovat se to musí a uvést do daňového přiznání také. Protože povinnost (přidanění) může vzniknout o něco dříve (může souviset již s dodávkou zboží), než nárok na odpočet (ten máme až po obdržení daňového dokladu), tak je třeba zápis 343/343 roztrhnout na dva zápisy: 349/343 a 343/349. Pro tento účel se používá spojovací účet k DPH 349. Nejdříve účtujeme povinnost, tj. 343 na D. Teprve následně nárok na odpočet, tj. 343 na MD.

Další články