Poštovní zásilky

Aktualizováno: 24. 9. 2020, datum vydání: 14. 3. 2011

Základní informace o poštovních službách jsou k dispozici na portálu veřejné správy ČR. Pokud Vám doporučená zásilka například nedojde, máte možnost ji reklamovat. Pošta je pak povinna Vás do 30 dnů informovat o výsledku reklamačního řízení. Poštovní služby upravuje 29/2000 Sb. zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů.

Česká pošta v současné době má různé typy obálek. Máme například obálku se zeleným, červeným, modrým pruhem a bez pruhu. Chování obálek navíc můžete ovlivnit přidanými dispozicemi. Samotná barevná obálka v sobě již některé dispozice nese automaticky. Dispozici uvádíte na poštovním podacím archu ve sloupci „Poznámka (doplňkové služby)“. Pomocí dispozic můžete upravit chování zásilky, například zakázat adresátovi možnost prodloužení lhůty pro vyzvednutí.

Důležité pro Vás dále mohou být poštovní podmínky České pošty, s.p..

Úskalí douručování písemností se celkem pěkně zabývá článek epravo.cz:

Zde například popisují, že občan nemůže využívat tzv. fikci doručení. To znamená, že občan, na rozdíl od soudu, nemůže využít toho, že když si adresát zásilku nevyzvedne a zásilka se dle dispozic hodí do schránky, tak že je zásilka považovaná jako doručená... Nicméně dle informací, které mi na poště dali, tak i občan může využít novou zelenou obálku. Standardně zelenou obálku využívají hlavně soudy.

Další články