Vzorový účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví

Aktualizováno: 28. 4. 2020, datum vydání: 27. 2. 2011

Vnitropodnikové účetnictví si podnik vytváří sám a používá účty, které si definuje. Neexistuje žádný předepsaný závazný účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví. Rozvrh, který jsem zde připravila, sedí na použití účtů v učebnici Pavla Štohla: Učebnice účetnictví 2019 III. díl.

Stáhněte si účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví určený převážně pro studenty SŠ

Vzorový účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví

Vzorový účtový rozvrh pro vnitropodnikové účetnictví

 1. Hospodářská střediska
  • 10 - HS Výroba
  • 20 - HS Údržba (resp. Doprava)
  • 30 - HS Správa
  • 40 - HS Odbyt
 2. Jednookruhové vnitropodnikové účetnictví
  • Účtová třída 5 – NÁKLADY a 6 – VÝNOSY (účty v rámci finančního účetnictví)
   • Centralizovaná a decentralizovaná evidence
    • 5xx/HS - Prvotní náklady (účty finančního účetnictví)
    • 6xx/HS - Prvotní výnosy (účty finančního účetnictví)
    • 599/HS - Druhotné náklady
    • 699/HS - Druhotné výnosy
   • Decentralizovaná evidence
    • 395 - Vnitřní zúčtování
 3. Dvouokruhové vnitropodnikové účetnictví
  • Účtová třída 8 - NÁKLADY
   • Centralizovaná a decentralizovaná evidence
    • 810 - Náklady HS Výroba
    • 811 - Výrobní režie
    • 820 - Náklady HS Údržba (resp. Doprava)
    • 830 - Náklady HS Správa
    • 840 - Náklady HS Odbyt
    • 841 - Náklady na prodané výrobky (Náklady na realizaci)
  • Účtová třída 9 - VÝNOSY
   • Centralizovaná a decentralizovaná evidence
    • 910 - Výnosy HS Výroba
    • 911 - Kalkulovaná VR
    • 920 - Výnosy HS Údržba (resp. Doprava)
    • 930 - Výnosy HS Správa
    • 940 - Výnosy HS Odbyt
    • 941 - Tržby z prodeje výrobků (Tržby z realizace)
    • 961 - Nedokončená výroba
    • 963 - Výrobky
    • 991 - Spojovací účet k zásobám (pro počáteční stavy)
    • 995 - Spojovací účet k nákladům (pro prvotní náklady)
    • 996 - Spojovací účet k výnosům (pro prvotní výnosy)
   • Decentralizovaná evidence
    • 999 - Střediskové převody

Další články