Úrokové sazby České národní banky

Datum vydání: 14. 7. 2023

úrokové sazby ČNB

Mezi základní úrokové sazby vyhlašované ČNB patří:

  • diskontní sazba,
  • repo sazba,
  • lombardní sazba.

Tyto tři sazby jsou hlavním nástrojem měnové politiky ČNB. Ze všech tří hraje nejdůležitější roli repo sazba.

Diskontní sazba

Diskontní sazba je sazbou, za kterou ČNB přijímá vklady od bank. Tato sazba představuje spodní hranici sazeb na mezibankovním trhu.

Repo sazba

Repo sazba je úroková sazba, za kterou ČNB buď půjčuje bankám, či přijímá vklady od bank proti zástavě cenných papírů. To, zda půjčuje či přijímá vklady, záleží na druhu repo obchodu. ČNB pomocí repo obchodů ovlivňuje likviditu bank a množství peněz v oběhu. Jedná se v současné době o nejvyužívanější nástroj měnové politiky ČNB.

Lombardní sazba

Za tuto sazbu si banky půjčují peníze od ČNB. Tato sazba představuje maximální úrokovou sazbu na mezibankovním trhu.

Mezi sazbami platí vztah:

Diskontní sazba < repo sazba < lombardní sazba

Aktuální sazby najdete na stránce ČNB – Nástroje měnové politiky. K dnešnímu dni 15. července 2023 jsou:

  • diskontní sazba: 6,00 %,
  • 2T Repo sazba: 7,00 %,
  • lombardní sazba: 8,00 %.

Další články