Finanční matematika pro každého

Aktualizováno: 18. 9. 2020, datum vydání: 29. 4. 2011

Knížka obsahuje řešené příklady! Stáhněte si: vzorečky a tahák ke knížce.

Radová Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří: Finanční matematika pro každého

Obsah (staršího 7. vydání)

Finanční matematika pro každého
 1. Předmluva
 2. Základní pojmy
 3. Úročení
 4. Složené úročení
 5. Spoření
 6. Důchody jako pravidelné platby z investice
 7. Splácení úvěru
 8. Směnky a směnečné obchody
 9. Skonto
 10. Běžné účty
 11. Hypoteční úvěry
 12. Spotřebitelské úvěry
 13. Forfaiting, faktoring a leasing
 14. Dluhopisy
 15. Durace, konvexita, imunizace
 16. Měření výkonnosti portfolia
 17. Akcie
 18. Měnový kurz a devizové obchody
 19. Finanční termínové obchody
 20. Literatura
 21. Rejstřík
 1. Předmluva
 2. Základní pojmy
  • Procentový počet
  • Funkce
  • Průměry
  • Posloupnosti a řady
 3. Úročení
  • Základní pojmy
  • Typy úročení
  • Jednoduché úročení polhůtní
  • Základní rovnice pro jednoduché polhůtní úročení
  • Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení
  • Diskont
  • Vztah mezi polhůtní úrokovou sazbou a diskontní sazbou
 4. Složené úročení
  • Základní rovnice pro složené úročení polhůtní
  • Kombinace jednoduchého a složeného úročení – smíšené úročení
  • Výpočet doby splatnosti
  • Současná hodnota při složeném úročení
  • Výpočet výnosnosti (úrokové sazby)
  • Výpočet úroku
  • Srovnání jednoduchého a složeného úročení
  • Efektivní úroková sazba
  • Úroková intenzita – spojité úročení
  • Nominální a reálná úroková sazba
  • Hrubý a čistý výnos
 5. Spoření
  • Spoření krátkodobé
  • Dlouhodobé spoření
  • Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření
 6. Důchody jako pravidelné platby z investice
  • Důchod bezprostřední
  • Důchod odložený
  • Důchod věčný
 7. Splácení úvěru
  • Splácení úvěru stejnými splátkami (konstantní anuita)
  • Určení počtu předem daných konstantních anuit a poslední splátky úvěru
  • Úmor úvěru nestejnými splátkami
 8. Směnky a směnečné obchody
  • Diskont a eskontní úvěr
  • Eskont směnek na základě střední doby splatnosti
  • Depozitní směnky
 9. Skonto
  • Srovnání absolutní výše skonta a úroku
  • Srovnání relativní výše skonta a úroku
 10. Běžné účty
  • Metody výpočtu úroků na běžných účtech
  • Zůstatkový způsob
  • Postupný způsob
  • Zpětný způsob
 11. Hypoteční úvěry
  • Stanovení výše hypotečního úvěru
  • Splácení hypotečních úvěrů
  • Státní finanční podpora hypotečního úvěrování
 12. Spotřebitelské úvěry
  • Úročení spotřebitelských úvěrů
 13. Forfaiting, faktoring a leasing
  • Forfaiting
  • Faktoring
  • Leasing
 14. Dluhopisy
  • Cena dluhopisu
  • Výnos z dluhopisů a jeho měření
  • Výnosové křivky
 15. Durace, konvexita, imunizace
  • Durace pevně úročeného dluhopisu
  • Další typy durace
  • Konvexita
  • Imunizace
 16. Měření výkonnosti portfolia
  • Časově vážené metody (TWR)
  • Peněžně vážené metody (MWR)
 17. Akcie
  • Cena akcie
  • Předkupní právo
  • Výnos z akcií a jeho měření
 18. Měnový kurz a devizové obchody
  • Způsob kotace měnových kurzů
  • Křížové kurzy
 19. Finanční termínové obchody
  • Termínová úroková sazba
  • Termínová cena cenného papíru
  • Termínový měnový kurz
  • Termínové obchody v praxi
 20. Literatura
 21. Rejstřík

Další články