Daňový systém 2012 ČR

Aktualizováno: 20. 11. 2012, datum vydání: 20. 11. 2012

Vančurová Alena, Láchová Lenka: Daňový systém 2012 ČR:

Daňový systém 2012 ČR

Obsah:

 1. Daň a její konstrukce
 2. Daňový systém
 3. Správa daní
 4. Daň z příjmů právnických osob
 5. Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění
 6. Selektivní daně ze spotřeby
 7. Daň z přidané hodnoty
 8. Majetkové daně
 9. Rejstřík
 1. Daň a její konstrukce
  1. Vlastnosti a funkce daní
  2. Konstrukční prvky daně
  3. Sazba daně
  4. Třídění daní
  5. Způsob výběru daně
  6. Optimalizace daňové povinnosti
 2. Daňový systém
  1. Některé nedaňové veřejné příjmy
  2. Požadavky kladené na daňový systém
  3. Základy daňové politiky
  4. Daňový systém České republiky
 3. Správa daní
  1. Pravidla správy daní
  2. Postupy a úkony
  3. Fáze správy daní
 4. Daň z příjmů právnických osob
  1. Poplatníci daně z příjmů právnických osob
  2. Základ daně z příjmů právnických osob
  3. Hmotný a nehmotný majetek
  4. Finanční majetek a náklady
  5. Další druhy nákladů v základu daně z příjmů
  6. Výpočet daně
  7. Placení daně z příjmů právnických osob
 5. Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění
  1. Koncepce sociálního pojistného
  2. Plátci a poplatníci
  3. Předmět daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného
  4. Základ daně z příjmů fyzických osob a zdanitelné příjmy sociálního pojistného
  5. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy ze zaměstnání
  6. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
  7. Příjmy z majetku a ostatní příjmy
  8. Výpočet daně z příjmů fyzických osob
  9. Výběr daně z příjmů a sociálního pojistného
 6. Selektivní daně ze spotřeby
  1. Daň silniční
  2. Cla
  3. Spotřební daně
  4. Energetické daně
 7. Daň z přidané hodnoty
  1. Základní pojmy
  2. Výpočet daně
  3. Pravidla pro uplatnění daně z přidané hodnoty
  4. Dodání a pořízení zboží
  5. Poskytování služeb
  6. Daňová povinnost a nárok na odpočet
  7. Vrácení daně
 8. Majetkové daně
  1. Daň z nemovitostí
  2. Převodové daně
 9. Rejstřík

Další články