491 - Účet individuálního podnikatele

Aktualizováno: 25. 4. 2020, datum vydání: 6. 5. 2011

491 – Účet individuálního podnikatele
491 – Účet individuálního podnikatele

491 - Účet individuálního podnikatele

Vyjadřuje vlastní zdroje majetku podnikatele, tj.:

  • míru celkových vkladů podnikatele do své „firmy“ (do podnikání) – říká nám, že zdrojem majetku byly vklady podnikatele,
  • vlastní zdroj ve formě převedeného HV (zisku) z účtu 431.

Přes účet 491 účtujeme veškeré vklady podnikatele do „firmy“ a výběry z „firmy“. Tyto vklady a výběry nemusí být pouze v penězích, může jít i o zásoby, dlouhodobý majetek apod. Podnikatel si může kdykoli cokoli z podnikání vzít a cokoli do něj vložit. Je to možné z důvodu, že stejně ručí celým svým majetkem. Nejedná se ani o „mzdu“ podnikatele. Jako příjem podnikatele je brán až HV.

Důležité:

Nepředstavovat si 491 jako nějaký „bankovní účet“ ani žádné peníze! Pozor, nevyjadřuje ani peníze, které má podnikatel v soukromém majetku.
Penězům v soukromém majetku já říkám „peníze v kapse“. O těchto penězích ale neúčtujeme, stejně jako neúčtujete například o podnikatelových ponožkách ve skříni!

Název „Účet individuálního podnikatele“ je proto matoucí. Je to účet, jako „téčko“. Vyjadřuje vlastní kapitál, pasivum. Jde o obdobu účtu 411 – Základní kapitál u společností.

Další články