Obtěžující reklamní telefonáty

Aktualizováno: 15. 12. 2012, datum vydání: 22. 5. 2011

Určitě jste se setkali s obtěžujícími reklamními hovory. Vychytralost firem v tomto ohledu skoro nezná mezí. Někdy si dokonce ověřují číslo automatem, který hovor ihned položí. Reklamními hovory jsou pak pověřovány firmy, které Vám volají někdy i několikrát po sobě.

Jedna s možností, jak si telefonní číslo alespoň trochu prověřit, je internetová služba whocallsme či obdobný český projekt kdovolal.cz. Tam uživatelé zapisují podezřelá telefonní čísla a jsou u nich komentáře.

Pokud nechcete být obtěžováni, je důležité důrazně odmítat reklamní hovory a neposkytovat žádné údaje. Vhodné je naopak zjistit údaje o volajícím. Lze se pak případně obrátit na Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů, případně Policii České republiky.

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb na toto obtěžující chování také pamatuje. Používání agrasivních obchodních praktik je v paragrafu § 4 a 5 zákona o ochraně spotřebitele zakázáno. Můžete jim v telefonním hovoru znění tohoto zákona připomenout!

Agresivní obchodní praktiky

V příloze 2 zákona o ochraně spotřebitele jsou popsány agresivní obchodní taktiky:

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel

  1. vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy,
  2. osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy,
  3. opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy; tím nejsou dotčena ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění a příslušná ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb.,
  4. požaduje na spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku pokládat za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy,
  5. prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu,
  6. požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal nebo požaduje vrácení či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle předem uzavřené smlouvy,
  7. prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci, nebo
  8. vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje nebo pro získání výhry nebo výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.

Další informace

Další články