Přehled pojistných produktů

Aktualizováno: 22. 9. 2017, datum vydání: 24. 10. 2011

Zdroj: výroční zpráva 2010 (str. 48/88) České asociace pojišťoven – výroční zprávy.

Další pěkné rozdělení je vidět na stránce pojistných produktů České asociace pojišťoven. U daného pojištění je uveden výčet pojišťoven, které daný produkt nabízejí. Jednodušší rozdělení pojistných produktů je na stránkách finančního vzdělávání – pojistné produkty.

Druhy pojištění

 • Pojištění osob
  • Pojištění pro případ smrti
  • Kapitálové životní pojištění
  • Důchodové pojištění
  • Pojištění pro děti a mládež
  • Investiční životní pojištění
  • Úrazové pojištění (+ připojištění)
  • Zproštění od placení
  • Pojištění vážných chorob
  • Pojištění v případě hospitalizace
  • Pojištění v případě nemoci
  • Pojištění pro případ invalidity
  • Pojištění léčebných výloh v zahraničí
  • Jiná pojištění
 • Pojištění majetku a odpovědnosti za škody (občané)
  • Havarijní pojištění vozidel
  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  • Jiná pojištění odpovědnosti za škodu
  • Pojištění domácnosti
  • Pojištění rekreační domácnosti
  • Pojištění staveb
  • Pojištění pro cesty a pobyt
  • Pojištění právní ochrany
  • Jiná majetková pojištění
 • Pojištění průmyslu a podnikatelů
  • Živelní pojištění
  • Pojištění pro případ poškození vodou z vodovodního zařízení
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění pro případ škod způsobených krádeží či loupežným přepadením
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Pojištění All Risks
  • Havarijní pojištění vozidel
  • Pojištění právní ochrany
  • Pojištění technických rizik
  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  • Povinné pojištění odpovědnosti u vybraných povolání
  • Pojištění finančních rizik
  • Pojištění odpovědnosti managementu
  • Pojištění přepravy
  • Pojištění úvěrů
  • Pojištění odpovědnosti za výrobek
  • Pojištění říčních a námořních lodí
  • Pojištění letadel
 • Zemědělské pojištění
  • Pojištění plodin
  • Pojištění hospodářských zvířat
  • Pojištění nákazy u hospodářských zvířat
  • Pojištění lesů

Další články