Přehled VZP 2022

Datum vydání: 1. 5. 2023

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

VZPInteraktivní formulář

Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2022 – VZP.

Formulář je nutno stáhnout do počítače jako pdf dle návodu na stránkách. Lze ho pak otevřít pomocí Adobe Acrobat Readeru. Bohužel formulář nelze editovat v Linuxu. Adobe Acrobat Reader si můžeme stáhnout pro Windows. Bohužel jde pouze o interaktivní pdf, které se neotvírá správně v Linuxu. Ve Winodows počítám, že vše bude ok. Bohužel VZP nená k dispozici ke stažení obyčejné pdf k ručnímu vyplnění, které by se správně otevíralo i na Linuxu.

Přehled můžeme podat osobně, poštou či elektronicky viz Způsoby podání přehledu. Elektronicky lze přehled podat online přes webovou aplikaci Moje VZP prostřednictvím interaktivního formuláře. Formulář sám doplní zaplacené zálohy a další vaše údaje.

Informace o zaplacených zálohách

Zdá se, že VZP se rozhodla též od roku 2022 neposílat poštou přehled o zaplacených zálohách. Nicméně lze dojít na pobočku a zažádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění po předložení občanského průkazu. Přehled o platbách pojistného též lze získat v aplikaci Moje VZP. Pro využívání aplikace Moje VZP je zapotřebí registrace, která trvá určitou dobu a je pro ni zapotřebí Identita občana (bohužel zatím nelze u registrace VZP využít bankovní identitu). Nicméně registraci do Moje VZP lze provést i samostatně nezávisle na Identitě občana, a to přímo na pobočce VZP. Na pobočce obdržíte aktivační klíč k registraci a po autorizaci se budete moci přihlašovat do Moje VZP standardně přes vaši emailovou adresu a heslo, které si navolíte. Přihlašování použává dvoufaktorové ověření přes SMS zaslanou na mobil. Doporučuji.

S digitalizací státní správy souvisí i fakt, že OSVČ čeká povinná datová schránka od roku 2023.

Lhůta pro podání přehledu

Přehled o výši daňového základu OSVČ je třeba podat do nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém OSVČ měla podat daňové přiznání (obvykle tedy do 3. 5. 2023, pro rok 2023 došlo vlivem povinných datových schránek k posunu termínu o jeden měsíc) a doplatek musí OSVČ zaplatit do 8 dnů od podání přehledu.

Bankovní účty VZP

Pojištění se platí na účty: čísla bankovních účtů. Nezapomeňte po vyplnění a odeslání přehledu též zkontrolovat novou výši předpisu záloh a uhradit případný doplatek!

Další články