Přehled ČSSZ 2019

Datum vydání: 14. 4. 2020

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

ČSSZInteraktivní formulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Vyplnění formulářů pro sociálku je celkem krkolomné, viz požadavky na využívání interaktivních tiskopisů na ePortálu ČSSZ. Pokud nechceme využít verzi pro tisk a ručně vyplnit formulář, tak se celkem zapotíme.

Uživatel musí mít extra přizpůsobený prohlížeč i svůj PC k tomu, aby vůbec mohl interaktivní formuláře vyplnit. Nastavení prohlížeče lze zkontrolovat kontrolou nastavení počítače. (Pozn.: V roce 2018 jsem ještě potřebovala mít do prohlížeče Google Chrome instalovaný doplněk FormApps Chrome Extension a nainstalovanou aplikaci FormApps Signing Extension do PC. Vše od společnosti Software602. Instalace všech doplňků probíhá naštěstí intuitivně bez problémů. Nyní v roce 2019 i 2020 jsem již instalaci doplňků jsem nepotřebovala a vše fungovalo bez problémů).

Doporučuji průběžně ukládat data. Bohužel není vidět výsledek uložení, ale data se opravdu ukládají na disk ve formě XML do složky pro uložené soubory. Výsledné pdf lze uložit do PC a pak vytisknout a donést na příslušnou ČSSZ. Ukládání do pdf probíhá přes volbu tisku, kdy se v prohlížeči otevře Adobe Reader či jiný prohlížeč pdf a uživatel si může soubor vytisknout či uložit k sobě na disk.

Další články