Přehled ČSSZ 2023

Datum vydání: 24. 3. 2024

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

ČSSZInteraktivní formulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Formuláře jsou k dispozici v obyčejném pdf k ručnímu vyplnění (včetně pokynů), tak je zde online možnost interaktivního vyplnění formuláře přes webový prohlížeč. Online podobu formuláře doporučuji, formulář sám počítá a doplňuje některé položky. Můžete využít návod od ČSSZ.

Pokud uživatel zvolí možnost Online formulář / Vyplnit, tak lze údaje vyplnit přímo ve webovém prohlížeči. Není třeba ani Acrobat Reader, vše funguje jak ve Windows, tak v Linuxu. Pro interaktivní vyplnění formuláře musí mít uživatel přizpůsobený prohlížeč a svůj PC. Nastavení prohlížeče lze zkontrolovat kontrolou nastavení počítače. Vyplněná data ve formuláři lze průběžně ukládat volbou Uložit rozpracovaná data ve formě XML souboru na váš disk. Ukládání do pdf probíhá přes volbu Tisk. Výsledné pdf lze uložit (volbou pro stažení) do PC a pak vytisknout a donést na příslušnou ČSSZ. Výsledkem je statické vyplněné pdf (nikoli interaktivní), které je čitelné ve Windows i v Linuxu.

Pokud se přihlásíte na ePortál pomocí Identity občana (lze využít bankovní identitu) a dáte Online formulář / Vyplnit, tak máte téměř veškeré údaje předvyplněny včetně výše zaplacených záloh. Formlář pracuje přes webové rozhraní, které je funkční jak ve Windows tak v Linuxu. Do formuláře je třeba doplnit daňový základ. Odesílání formuláře probíhá přímo elektronicky přes https://eportal.cssz.cz/ ePortál ČSSZ. Doporučuji.

S digitalizací státní správy souvisí i fakt, že OSVČ čeká povinná datová schránka od roku 2023.

Informace o zaplacených zálohách

Od 1. 1. 2024 ČSSZ nezasílá v papírové podobě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Tento přehled bude k dispozici po přihlášení přes Identitu občana přímo na webu ČSSZ ePortálu ČSSZ. Nepřímo je takto člověk donucen začít používat elektronickou formu se vším všudy.

Lhůta pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je třeba podat do 2. 5. 2024 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, pokud bylo OSVČ daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2024, tak platí lhůta do 3. 6. 2024 (viz pokyny). Nezapomeňte po vyplnění a odeslání přehledu též zkontrolovat novou výši předpisu záloh a uhradit případný doplatek!

Další články