Přehled ČSSZ 2020

Datum vydání: 2. 4. 2021

Využívám originální formuláře vydané přímo úřady. Zde jsou odkazy pro stažení.

ČSSZInteraktivní formulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Formuláře jsou k dispozici v obyčejném pdf k ručnímu vyplnění, tak je zde online možnost interaktivního vyplnění formuláře přes webový prohlížeč. Online podobu formuláře doporučuji, formulář sám počítá a doplňuje některé položky.

Pokud uživatel zvolí možnost Online formulář Vyplnit, tak lze údaje vyplnit přímo ve webovém prohlížeči. Není třeba ani Acrobat Reader, vše funguje jak ve Windows, tak v Linuxu. Pro interaktivní vyplnění formuláře musí mít uživatel přizpůsobený prohlížeč a svůj PC. Nastavení prohlížeče lze zkontrolovat kontrolou nastavení počítače. Vyplněná data ve formuláři lze průběžně ukládat volbou Uložit rozpracovaná data ve formě XML souboru na váš disk. Ukládání do pdf probíhá přes volbu Tisk. Výsledné pdf lze uložit (volbou pro stažení) do PC a pak vytisknout a donést na příslušnou ČSSZ. Výsledkem je statické vyplněné pdf (nikoli interaktivní), které je čitelné ve Windows i v Linuxu.

Další články