Právní úprava účetnictví

Datum vydání: 1. 9. 2020

paragraf.

Základní předpisy

  1. Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.)
  2. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví (vyhláška č. 500/2002 Sb.)
  3. České účetní standardy pro podnikatele

Další předpisy

Daňové zákony

Pojišťovací zákony

Další zákony

Další články