Americký deník

Datum vydání: 29. 8. 2020

Americký deník může používat pouze účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (tedy pouze fyzická osoba, která nemá povinný audit). Jedná se o spojení hlavní knihy a deníku do jedné evidence. Lze účtovat pouze na účtové skupiny.

Vzor amerického deníku určený převážně pro studenty:

Hustší řádkování

Číslované položky

Americký deník – hustší číslovaný
Americký deník – hustší číslovaný

Nečíslované položky

Americký deník – hustší nečíslovaný
Americký deník – hustší nečíslovaný

Řidší řádkování

Číslované položky

Americký deník – řidší číslovaný
Americký deník – řidší číslovaný

Nečíslované položky

Americký deník – řidší nečíslovaný
Americký deník – řidší nečíslovaný

Další články