Americký deník

Aktualizováno: 9. 3. 2012, datum vydání: 9. 3. 2012

Americký deník může používat pouze účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (tedy pouze fyzická osoba, která nemá povinný audit). Jedná se o spojení hlavní knihy a deníku do jedné evidence. Lze účtovat pouze na účtové skupiny.

Vzor amerického deníku určený převážně pro studenty:

Hustší řádkování

Číslované položky

Americký deník - hustší číslovaný

Nečíslované položky

Americký deník - hustší nečíslovaný

Řidší řádkování

Číslované položky

Americký deník - řidší číslovaný

Nečíslované položky

Americký deník - řidší nečíslovaný

Další články