Výkaz provedených výkonů

Aktualizováno: 1. 5. 2012, datum vydání: 1. 5. 2012

Vzor výkazu provedených výkonů pro vnitropodnikové účetnictví určený převážně pro studenty:

Výkaz provedených výkonů

Další články