Statistika pro obchodní akademie

Aktualizováno: 7. 9. 2020, datum vydání: 28. 5. 2012

Zdeněk Burda: Statistika pro obchodní akademie

Obsah

 1. Základy statistiky
  1. Postavení a úkoly statistiky. Základní statistické pojmy. Statistická data
  2. Organizace statistické služby
  3. Etapy statistických prací
  4. Charakteristiky úrovně a charakteristiky variability
  5. Poměrní ukazatelé
  6. Indexní analýza
  7. Časové řady
 2. Statistické informace o ekonomických činnostech
  1. Hlavní statistické činnosti statistických jednotek
  2. Orientace v předpisech pro statistické práce
 3. Výsledky úloh
 4. Přílohy
 1. Základy statistiky
  1. Postavení a úkoly statistiky. Základní statistické pojmy. Statistická data
  2. Organizace statistické služby
  3. Etapy statistických prací
   1. Statistické zjišťování
   2. Statistické zpracování
   3. Třídění statistických údajů
   4. Výpočet statistických charakteristik
   5. Formy prezentace statistických dat
   6. Statistický soubor
  4. Charakteristiky úrovně a charakteristiky variability
   1. Aritmetický průměr
   2. Ostatní střední hodnoty
   3. Charakteristiky variability (měnlivosti)
   4. Variační rozpětí
   5. Průměrná odchylka a relativní průměrná odchylka
   6. Rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient
  5. Poměrní ukazatelé
   1. Význam poměrných ukazatelů
   2. Poměrní ukazatelé struktury
   3. Poměrní ukazatelé splnění plánu
   4. Poměrní ukazatelé vývoje
   5. Geometrický průměr
   6. Různorodí poměrní ukazatelé
  6. Indexní analýza
   1. Význam indexů
   2. Individuální jednoduché indexy
   3. Individuální složené indexy
   4. Souhrnné indexy
   5. Použití indexů v praxi
  7. Časové řady
   1. Význam a druhy časový řad
   2. Kumulativní časové řady
   3. Průměry časových řad
   4. Vyrovnání časových řad
   5. Měření sezónnosti v časových řadách
 2. Statistické informace o ekonomických činnostech
  1. Hlavní statistické činnosti statistických jednotek
  2. Orientace v předpisech pro statistické práce
 3. Výsledky úloh
 4. Přílohy
  1. Příloha 1 - Statistický soubor
  2. Příloha 2 - Postup využití elektronického kalkulátoru běžného typu při výpočtech prostého aritmetického průměru a směrodatné odchylky
  3. Příloha 3 - Čtvrtletní výkaz o práci
  4. Příloha 4 - Měsíční dotazník

Další články