Peníze na cestě

Aktualizováno: 28. 4. 2020, datum vydání: 27. 2. 2011

Peníze na cestě jsou častým problémem pro studenty. Takže se tomuto tématu budu věnovat více, než je skoro zdrávo.

Typické operace

Peníze na cestě

Mezi nejtypičtější operace, kdy se používá účet peníze na cestě patří:

  • odvod peněz z pokladny na náš bankovní účet
  • výběr peněz z našeho bankovního účtu do pokladny

Bez použití peněz na cestě bychom účtovali první operaci 221/211 a druhou operaci 211/221.

Je zde však problém. Pohyby v pokladně je v účetnictví třeba proúčtovat podle pokladních dokladů, pohyby na bankovním účtu je třeba proúčtovat podle bankovního výpisu. Né vždy máme oba dva doklady zároveň k dispozici.

Pokladní doklad nám pokladník obvykle vyhotoví ihned, ale na bankovní výpis mnohdy čekáme. Třeba i víme, že peníze odešly z našeho účtu, ale nemáme to stvrzené od banky. Co když to banka udělala chybu a vzala částku z jiného účtu? Prostě na to, abychom účtovali na bankovní účet musíme počkat na výpis.

Příklad odvodu peněz na BÚ

Rozeberu zde případ odvodu peněz z pokladny na náš bankovní účet. Nemůžeme si v účetnictví dovolit, že bychom zaúčtovali, že nám peníze z pokladny ubyly na účet 211 - Pokladna na D a pak třeba týden čekali na výpis z bankovního účtu a za týden zaúčtovali 221 - Bankovní účty na MD. To prostě nejde. Účto je netrpělivé a chce teď hned operaci proúčtovat na jeden účet na MD a na druhý na D. Jak to vyřešíme?

Tuto jednu operaci (odvod peněz z pokladny na bankovní účet) roztrhneme na dvě operace:

  1. Podle VPD (výdajového pokladního dokladu) zaúčtujeme úbytek v podkladně na stranu D. Na stranu MD místo bankovního účtu (na ten nemůžeme účtovat, protože nemáme výpis z BÚ) dáme jiný "dočasný" účet 261 - Peníze na cestě. Proúčtujeme tedy 261/211
  2. Až nám přijde VBÚ, tak podle VBÚ (výpisu z bankovního účtu) zaúčtujeme 221 - Bankovní účty na stranu D (konečně můžeme...). Pokladna už je dávno proúčtovaná, takže pokladu už účtovat nebudeme, ale zrušíme peníze na cestě 261 - Peníze na cestě na MD. Proúčtujeme tedy 221/261

Účet 261 se Vám nakonec vyrovná, takže na něm nic "nezbyde". Vy ve výsledku máte proúčtováno to, co jste potřebovali, tj. 221 na MD a 211 na D.

Kdy můžeme na co "šahat"

Jde o to, že pokladnu 211 striktně účtujete podle pokladních dokladů (PPD či VPD) a nikdy jinak! Banku 221 účtujete striktně podle bankovního výpisu (VBÚ) a nikdy jinak! Úvěr (úvěrový účet) účtujete podle výpisů z úvěrového účtu (VÚÚ) a nikdy jinak!.

Nemáte tedy co "šahat" na banku, když máte v ruce pokladní doklad. Nemáte co "šahat" na pokladnu, když máte v ruce výpis apod. Vše proběhne místo toho přes peníze na cestě, který vám poslouží jako taková náhražka, za ten účet, který by Vás jinak lákal.

Protože se peníze na cestě ve výsledku vyruší, tak Vám zbyde ve výsledku proúčtovaná operace, kterou jste původně zamýšleli. Tedy místo toho abyste účtovali přímo 221/211, tak se proúčtují dvě operace: 261/211 a 221/261.

V schématu jsou vypsané typické operace, které proběhnou přes peníze na cestě.

Jak vnímat peníze na cestě? Jak si zdůvodňovat účtování?

Peníze na cestě je účet aktivní. Může mít však zůstatek kladný i záporný. Peníze na cestě ale nevnímejte jako klasický aktivní účet, který byste si zdůvodňovali stylem "peníze na cestě mi přibyly", či "peníze na cestě mi ubyly". Toto nemá logiku, fyzicky žádné "peníze na nějaké cestě" nejsou. Nemá zde smysl si zdůvodňovat, že mi to tam přibylo, či ubylo. Sice se občas stane, že peníze opravdu putují a jsou na cestě, proto se účet jmenuje peníze na cestě, ale berte to spíše jako symbolické označení. Můžete si je s nadsázkou představit jako "peníze putující v kufříku".

Tento účet musíme vnímat víceméně jako "vkládací meziúčet", který prokládá dvě operace. Prostě nemůžu dát věc z bodu A do bodu B, ale dám si mezi bod A a B "zastávku - mezipřistání" přes bod C. Mám tedy A - C - B. Z bodu A si něco přendám přes bod C a z bodu C si to následně převezmu na bod B. Bod C "mezipřistání" je právě účet 261. Na 261 nakonec nic nezbyde.

Peníze na cestě
Peníze na cestě

Kdy používáme peníze na cestě?

261 Peníze na cestě používáme, když peněžní operace nejde naráz proúčtovat - chybí nám druhý doklad potřebný pro proúčtování. Nebo-li 261 Peníze na cestě používáme, když se operace týká pohybu peněz, a kdy čekáme na druhý doklad.

Typicky jde o přesuny mezi pokladnou, bankovními účty, úvěrovými účty. Jde o prakticky libovolnou kombinaci mezi těmito třemi objekty. Např. pokladna x banka, úvěr x banka, úvěr x pokladna. Protože můžeme mít i více pokladen či více bankovních účtů, tak připadají v úvahu i kombinace: pokladna 1 x pokladna 2, bankovní účet 1 x bankovní účet 2...

Všechny tyto operace neproběhnou přímo, ale přes peníze na cestě.

Místo účtu, který by nás lákal, ale na který nemůžeme účtovat, tak tam hodíme 261. Následně až doklad obdržíme, tak 261 zrušíme a doproúčtujeme operaci. 261 se ve výsledku "vyruší", protože bude mít na MD i na D tu samou částku, takže na ní nic obvykle nezbyde.

Podstatné je, že peníze na cestě používáme mezi naší pokladnou a našimi bankovními či úvěrovými účty. Musí to být účty na naše "jméno". Je to náš účet, my jsme ho zakládali. Pouze u našich účtů čekáme na doklad a pouze tyto naše účty účtujeme.

Pokud peníze posíláme třeba na cizí účet (např. účet zaměstnanců, účet finančího úřadu, účet dodavatelů...), tak tam nikdy peníze na cestě nefigurují. My totiž o tom druhém účtu, na který peníze příjdou, neúčtujeme. To jsou účty zaměstnanců, finančího řadu, dodavatelů apod. My jejich peníze neevidujete, ani výpisy od těchto účtů nedostáváte. Vy nevíte, kolik peněz má finanční úřad na svém bankovním účtu... Peníze finančního úřadu nejsou Vaše peníze - bohužel :). Takovýto přesun peněz vyvolá samozřejmě pohyb na Vašem bankovním účtě 221 a dále obvykle útradu závazku, např. 331, 321, 342... nebo náklad, nikoli pohyb na 261.

Mohou mít peníze na cestě zůstatek?

Obvykle by Vám peníze na cestě měly vyjít bez zůstatku. Pokud počítáte školní příklad a peníze na cestě se nevyrovnají, tak pravděpodobně máte chybu v příkladu, nebo je příklad pouze změť vytržených účetních případů bez všech souvislostí.

Nicméně i v praxi mohou mít peníze na cestě zůstatek. Vzniká v případě, kdy druhý doklad v daném roce chybí.

Například si pošelte peníze z jednoho účtu na jiný bankovní účet a tuto operaci uděláte 31. 12. Banka má pár dnů na zpracování příkazu k úhradě. Z prvního účtu Vám peníze odejdou k 31. 12. Tuto operaci si proúčtujete 261/221. Na druhý účet Vám přijdou třeba k 1. 1. dalšího roku. Vy už ten druhý výpis nestihnete proúčtovat do starého roku a proto operace zůstane "viset" na penězích na cestě na MD.

Může se ale stát i jiná operace. Vyberete z bankomatu 31.12. Peníze máte k dispozici ihned, tzn. pokladnu si ihned proúčtujete 211/261. Ale bance trvá určitou dobu, než výběr z bankomatu proúčtuje. Do té doby banka pouze blokuje danou částku. Teprve za pár dnů, třeba 2. 1. bude vidět na výpisu z bankovního účtu výběr z účtu. Výpis ale bude proúčtován až v dalším roce. V tomto případě by měly peníze na cestě zůstatek na D, zůstatek by se psal ale do rozvahy do aktiv mínusem.

Peníze na cestě v praxi

V praxi budete operace přesunů peněz mezi účty a pokladnou účtovat určitě vždy přes 261, i když budete již mít k dispozici oba dva doklady (pokladní i výpis). Účtování striktně přes 261 je velice praktické, protože pak víte, že budete vždy účtovat každou položku na bankovním výpisu. Vezmete do ruky bankovní výpis a nebudete muset přemýšlet, zda jste už položku proúčtovali či nikoli. Co položa bankovního výpisu, to pohyb a účtování. V praxi se v účetních softwarech účtují obvykle zvlašť pokladní doklady (v agendě pokladna) a zvlášť bankovní výpisy (v agendě banka). Takže účtování proběhne přes 261. Kdyby se účtování začalo motat dohromady, byl by v tom akorát zmatek.

Další články