Minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ 2024

Datum vydání: 3. 1. 2024

Každý rok se mění výše záloh na důchodové pojištění. Od ledna 2024 musí být záloha na pojistné alespoň ve výši, která odpovídá minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu platnému pro rok 2024, tedy ve výši 3 852 Kč pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnosti a ve výši 1 413 Kč pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Záloha za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Další články