Minimální záloha na důchodové pojištění OSVČ 2022

Datum vydání: 5. 4. 2022

Každý rok se mění výše záloh na důchodové pojištění. Změna platí vždy od následujícího měsíce, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok. Nová minimální měsíční výše zálohy pro rok 2022 u OSVČ provozující podnikání jako svou hlavní činnost je stanovena na 2 841 Kč.

Další články