Drobné opravy v bytě hradí nájemce

Aktualizováno: 15. 11. 2013, datum vydání: 15. 11. 2013

Drobné opravy hradí nájemce

Podle § 687 odstavce 3 občanského zákoníku hradí drobné opravy nájemce, pokud není stanoveno jinak.

(3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

Drobná opravazvláštní právní předpis

Pojem „drobná oprava“ specifikuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb. v § 5, kterým se provádí občanský zákoník.

Patří sem např. výměny vypínačů, zásuvek, uzavíracích ventilů, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, sprch, kuchyňských sporáků. Za drobné opravy se dále považují další opravy bytu a jeho vybavení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč.

Dle mého názoru je zde třeba rozlišovat mezi pojmy oprava a výměna. Ledacos si má nájemce opravit sám. Nicméně pokud je už nutná výměna, tak u některých věcí si ji zajišťuje nájemce také sám a u jiných ji bude mít na starosti už pronajímatel.

Další informace


Poznámka: Žádné informace uveřejněné zde nejsou míněny jako právní, účetní, daňové nebo investiční poradenství a nelze je za takové považovat. Uvádím zde pouze své názory a odkazy na informační zdroje.

Další články