Mezinárodní organizace

Aktualizováno: 14. 5. 2017, datum vydání: 10. 12. 2012

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1947 Všeobecná dohoda na clech a obchodu. Cíl – odstranění překážek ve vzájemném obchodě. Organizace působí dodnes, ale pod novým názvem WTO. Působnost do roku 1994.
přes 100

Více informací

WTO (World Trade Organization)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1995 Světová obchodní organizace. Cíl - uvolňování světového obchodu a odstraňování překážek v obchodě. Jedná se o nástupnickou organizaci po GATT. EU je členem WTO od roku 2004. Česká republika je členem od roku 1995.
Ženeva (Švýcarsko) 164

Více informací

  • WTO – wikipedia.org

EU (Evropská unie)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1993 EU je politická a ekonomická unie založená tzv. Maastrichtskou smlouvou. Cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie. Česká republika je členem od května 2004.
Brusel (Belgie) 28

Více informací

MMF (International Monetary Fund – IMF)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1945 Mezinárodní měnový fond. Organizace přidružená k OSN. Cíl – stabilita měn. Podporuje mezinárodní měnouvou spolupráci, devizovou stabilitu, poskytuje půjčky, pomáhá překonávat měnové krize. MMF úzce spolupracuje se Světovou bankou. Vstup Československé republiky byl v roce 1945. Se změnou režimu (1948) byl spojen náš výstup roku 1954. Nově jsme vstoupili roku 1990.
Washington
189

Více informací

Světová banka (World Bank – WB)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1945

Původně byla určena pro obnovu a rozvoj válkou zničené Evropy. Nyní podporuje rozvoj členských zemí a rozvojových zemí.

Spojuje instituce:

  • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) – založena 1945
  • Mezinárodní finanční společnost (IFC) – založena 1956
  • Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA) – založena 1960

Česká republika je členem od roku 1993.

Washington
189

Více informací

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1991

Pomáhá zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokratického prostředí. Česká republika (tehdy ČSFR) je členem od roku 1991.

Londýn
65 zemí + Evropské společenství a Evropská investiční banka

Více informací

OSN (Organizace projených národů, United Nations – UN)

Vznik Cíl Sídlo Počet zemí
1945

Zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce.

New York 193

Více informací

Další články