Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ 2022

Datum vydání: 9. 12. 2021

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně minimálních záloh zdravotního pojištění pro OSVČ na 2 627 Kč.

Záloha na leden je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího (tj. pro leden do 8. 2. 2022) na čísla účtů: čísla bankovních účtů VZP! Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny.

Další články