Daňově neuznatelné náklady 2015

Datum vydání: 29. 11. 2015

Daňově neuznatelné náklady

Daňově neuznatelné náklady
Daňově neuznatelné náklady
Daňově neuznatelné náklady
Daňově neuznatelné náklady

Poznámky k soupisu

Tento soupis není zdaleka kompletní ani úplný – uvádí pouze nejdůležitější účty.

Některé účty si musíte zapamatovat, jiné si odvodíte. Některé účty tvoří dvojici „zákonné“ a „ostatní“. Takové účty jsou nazvané skoro stejně, obvykle jsou pod sebou, jeden účet má v sobě slovo „zákonné“ (či podle právních předpisů či smluvní) a ten druhý slovo „ostatní“. Ten účet, kde se vyskytuje slovo „zákonné“ tak bývá daňově uznatelný, ten druhý který má v sobě slovo „ostatní“ bývá daňově neuznatelný.

Dále rezervy, opravné položky jsou daňově neuznatelené, ledaže by byly „zákonné“.

Manka a škody jsou daňově uznatelné pouze do výše náhrad za ně. Výjimka je, když je škoda „nezpochybnitelná“ – potvrzená policií, živelná pohroma, pak je daňově uznatelná celá.

Nově je daňově uznatelný náklad 523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva a 512 – Cestovné.

Související článek:

Další články