Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Aktualizováno: 1. 2. 2013, datum vydání: 26. 1. 2013

Další články