Cash-flow (přehled o peněžních tocích)

Aktualizováno: 2. 2. 2013, datum vydání: 30. 1. 2013

Další články