Učebnice účetnictví 2019 II. díl

Datum vydání: 19. 11. 2019

Stáhněte si: vzorový účtový rozvrh pro podnikatele.

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2019 II. díl

Obsah

  1. Opakovací příklad
  2. Zásoby
  3. Dlouhodobý majetek
  4. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
  5. Zúčtovací vztahy
  6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  7. Náklady a výnosy
  8. Účetní uzávěrka

Tuto knížku mám zakoupenu. Mám udělány veškeré příklady této učebnice a sbírky 2010!

Další články