Postup založení s.r.o.

Aktualizováno: 14. 12. 2020, datum vydání: 30. 1. 2016

Základní informace

Aktuální informace po 1. 1. 2014

Zastaralejší, ale dobré informace

Některé servery v návodech bohužel neodráží zcela aktuální stav, kdy se věci řídí zákonem o korporacích. Přesto je vhodné si postupy pročíst. Základ zůstává stejný.

Zákony

Všude, kde zákon o obchodních korporacích požaduje veřejnou listinu, tak je tím míněn notářský zápis viz § 776 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Formuláře

Další povinnosti

Automaticky by měla být po zápisu do obchodního rejstříku zřízena datová schránka. Obchodním společnostem je zřizována datová schránka právnické osoby ze zákona. Pro společnost dále platí povinnost vést podvojné účetnictví.

Další články